Kiedy praca wchodzi na głowę, czyli kilka słów o pracoholikach

5h szkolenia / 720zł netto zapisz się!

O szkoleniu

 • Dowiesz się, czy Twoje zaangażowanie w pracę jest zdrowe i pożyteczne dla świata
 • Nauczysz się, jak zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Program szkolenia

KIM JEST DLA CIEBIE PRACA:

 • Zwizualizuj pracę
 • Twoje relacje z pracą

 

PASJA,OBSESJA, CZY UZALEŻNIENIE:

 • Zdrowe i destrukcyjne style pracy
 • Kiedy pora na terapię

 

SKĄD TO MASZ:

 • Geneza zaburzeń związanych z pracą
 • Schematy myślenia i jak je rozbijać

 

MAŁYMI KROKAMI – UCIEKAJ:

 • Jak radzić sobie z pracą – despotką
 • Zmieniaj nawyki

 

DLACZEGO TAKI WAŻNYJEST BALANS:

 • Co znaczy dla Ciebie „równowaga”
 • Koło życia i heksagon szczęścia

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest pasja, obsesja i uzależnienie od pracy
 • jaka może być geneza Twoich problemów z pracą

Nauczysz się:

 • rozpoznać zdrowy i destrukcyjny styl pracy
 • zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Staniesz się:

 • bardziej zrównoważony życiowo

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • czujesz, że praca wchodzi Ci na głowę i odcina tlen
 • jest ważniejsza niż wszystko inne
 • nie umiesz odpoczywać
 • jesteś wiecznie w niedoczasie i w napięciu

liczba godzin/dni

5 h

cena

720,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Psychologiczne aspekty obsługi Klienta

14h szkolenia / 1800zł netto zapisz się!

O szkoleniu

✓ Jak stworzyć wiarygodność i zaufanie w kontaktach z klientem?
✓ Jak wykorzystywać mowę ciała podczas budowania zaufania z klientem?
✓ Jakie są rodzaje osobowości klientów?

Program szkolenia

Moduł I. Psychiczne przygotowanie do obsługi klienta

 • Pozytywna postawa – rola pozytywnego nastawienia w relacji z klientem
 • Mowa ciała – środki niewerbalne wykorzystywane w kontaktach z klientem
 • Zadawanie pytań – kształtowanie umiejętności efektywnego zadawania pytań
 • Aktywne słuchanie – filar partnerskiej komunikacji z klientem
 • Samoświadomość pracownika a kontakt z klientem
 • Osobowość pracownika a osobowość trudnego klienta

 

Moduł II. Typy osobowości klientów – kształtowanie zachowań poprzez indywidualne podejście do klienta

 • Psychologiczna charakterystyka typów klienta
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów klienta – sposoby obsługi poszczególnych klientów, rodzaje skutecznych pytań w zależności od typu klienta

 

Moduł III. Budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientem

 • Techniki szybkiego zdobywania zaufania klienta
 • Zasady wykorzystywania pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących
 • Psychologiczne aspekty kontaktów z klientem – eliminacja stresu i nieśmiałości

 

Moduł IV. Sytuacje trudne i ich rozwiązywanie

 • Sposoby radzenia sobie z niewygodnymi pytaniami klientów
 • Sposoby na krytykę i obiekcje klienta
 • Techniki radzenia sobie z manipulacjami
 • Asertywność w kontaktach z trudnym klientem

Efekty szkolenia

Wiedza:
Uczestnik po szkoleniu zna typy osobowościowe klientów i potrafi dobrać sposób ich obsługi i budowania wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientem, zna metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zna narzędzi wykorzystywanych w obsłudze klienta, rozumie wzajemne zależności między stresem a reakcjami organizmu.

Umiejętności:
Uczestnik po szkoleniu potrafi rozpoznać osobowości klienta i rozumie mechanizmy rządzące typami osobowości, potrafi stosować język korzyści i perswazji, potrafi radzić sobie z trudnym klientem, stosować techniki manipulacji i asertywności.
Ponadto uczestnik potrafi dotrzeć do klienta poprzez rozmowę bezpośrednią i przełamywać bariery w pierwszym kontakcie z klientem.

Dla kogo?

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, osoby mające bezpośredni kontakt z klientami.

liczba godzin/dni

14 h | 2 dni

cena

1 800,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 3 osób.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

✓Jak sprawnie gromadzić i przetwarzać dane?
✓Jak zaoszczędzić czas dzięki stosowaniu dostępnych funkcjonalności?
✓Jak wykorzystywać narzędzia efektywnej analizy danych?

Program szkolenia

Profesjonalna obsługa dużych zbiorów danych

 • Efektywne techniki gromadzenia danych w dużych zbiorach
 • Wprowadzanie nowoczesnych formuł obliczeniowych, warunkowych i analitycznych
 • Przygotowanie danych do analizy i raportowania
 • Łączenie danych rozproszonych, pochodzących z wielu zbiorów danych
 • Tworzenie reguł automatyzujących proces łączenia danych rozproszonych w wielu arkuszach, plikach, folderach
 • Tworzenie dynamicznych tabel, podsumowujących i agregujących dane.
 • Normalizacja zbiorów danych oraz przygotowanie ich do skutecznej analizy a także poprawa wadliwych danych

 

Narzędzia efektywnej analizy informacji

 • Efektywne techniki analizy i raportowania danych
 • Obsługa wydajnych i produktywnych narzędzi umożlwiające raportowanie danych.
 • Narzędzia generujące samopowtarzalne i automatycznie aktualizowane raporty, zestawienia i wybory informacji
 • Błyskawiczne tworzenie nowych raportów opartych o wybrane przez użytkownika kryteria analizy danych a także tworzenie nowych jako wariantów raportów istniejących
 • Proste i skuteczne narzędzia filtrowania i sortowania danych raportowych
 • Funkcje analityczne aplikacji EXCEL

 

Automatyzacja pracy w aplikacji EXCEL

 

Nowoczesne formuły, wspierające proces obliczeniowy oraz proces obróbki i analizy danych

 • Tworzenie zbiorów danych automatycznie propagujących dla nowych pozycji formuły obliczeniowe i analityczne
 • Narzędzia szybkiej analizy i podsumowań generujące wyniki ad hoc
 • Procesy archiwizacji danych

 

Tworzenie automatycznie aktualizujących się raportów przedstawiających wyliczenia analityczne, np.: wyliczenia ilościowe, sumaryczne, warianty średnich, wyliczenia procentowe i procentowo relacyjne, tworzenie sum bieżących i odnoszenie wyników do wskazanych pozycji (wybranych klientów, najlepszych lat, średnich globalnych, czy innych działań statystycznych

 • Obsługa tabel analitycznych, pozwalających na budowanie samoodnawialnych, prostych lub rozbudowanych zestawień i raportów a także wykonywanie obliczeń wykorzystywanych w procesach operacyjnych aplikacji
 • Narzędzie Power Query, umożliwiające m.in.: zarządzaniem dostępem do informacji, budowanie reguł połączeń danych, normalizowanie danych, tworzenie własnych pól (kolumn) obliczeniowych, przetwarzanie i analizę informacji oparte o dowolnie złożone kryteria analityczne
 • Narzędzia umożliwiające analityczną fragmentację i porównywanie wyników

 

Przypomnienie najważniejszych informacji o zasadach pracy w arkuszach kalkulacyjnych

 

Zasady organizacji informacji przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym i ich wpływ na pracę w aplikacji oraz możliwość wykorzystania narzędzi

 

Tworzenie i korzystanie z najważniejszych obiektów aplikacji EXCEL

 • Obsługa uporządkowanych zbiorów danych (baz danych)
 • Obsługa różnych typów adresów oraz praca z obszarami identyfikowanymi za pomocą nazw
 • Odwoływanie się do obszarów i obiektów umieszczanych w różnych arkuszach i różnych plikach
 • Wykorzystanie nazw w formułach,
 • Wykorzystanie nazw poprzez obiekty aplikacji
 • Obsługa różnych standardów plików i ich wpływ na możliwości pracy w aplikacji EXCEL (XLS, XSLX, XSLM, XLSB itp.)

 

Formuły i funkcje

 • Techniki pisania formuł w aplikacji EXCEL
 • Najważniejsze funkcje tekstowe i narzędzia do pracy z tekstem
 • Rodzaje i zastosowanie różnych typów adresów (różne metody adresowania i analizy danych w formułach): adres względny, adres bezwzględny, adresy mieszane, nazwy komórek i obszarów, bazy danych i odwołania do ich kolumn
 • Metody stosowania obliczeń, uwzględniających zdefiniowane przez użytkownika warunki i kryteria proste, złożone oraz wielokrotnie złożone
 • Obsługa błędów

 

Obsługa dużych zbiorów danych – praca z tzw. bazami danych.

 • Prawidłowe przygotowanie arkusza do pracy z bazami danych
 • Najważniejsze narzędzia obsługi baz danych (filtr, sortowanie, kolumny z formułami, narzędzia podsumowujące informacje umieszczone w bazach)
 • Dodawanie do bazy danych kolumn obliczeniowych, automatycznie propagujących zdefiniowane przez użytkownika formuły
 • Praca ze zbiorami danych, które nie są prawidłowo skonstruowanymi bazami danych, m.in.: jak wyciągać z nich informacje, jak przekształcać takie zbory na prawdziwe bazy danych

 

Wykorzystanie funkcji warunkowych i wyszukujących do obsługi baz danych

 • Umiejętność tworzenia formuł, pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji przez aplikację EXCEL w oparciu o dostępne w niej narzędzia
 • Formuły wyszukujące informacje w dużych zbiorach danych na podstawie dowolnie skomplikowanych kryteriów
 • Formuły i funkcje wyszukujące, uwzględniające złożone wyszukiwanie i sprawdzanie kryteriów w oparciu o informacje umieszczone w wielu kolumnach bazy danych, także z uwzględnieniem dat, czasu i pozycji
 • Formuły i funkcje obsługujące działania warunkowe, zależne od zaistniałej sytuacji

 

Tabele i wykresy analityczne (zaawansowane metody prezentacji i analizy danych)

 • Tworzenie, modyfikacja i techniki dostosowywania tabel do potrzeb użytkownika
 • Analiza danych za pomocą różnych funkcji agregujących, m.in.: suma, średnia, liczba rekordów, wartość najwyższa, wartość najniższa itp.
 • Różne sposoby naliczeń, m.in.: naliczanie procentowe pozycji w stosunku do sumy wszystkich elementów, procentowe porównywanie wyników względem dowolnie wybranych pozycji, progresywne porównywanie lat, miesięcy, kwartałów itp., tworzenie wyników skumulowanych, odczyt sumy bieżącej itp.
 • Wyszukiwanie i analiza informacji związanych z datami i czasem (m.in. roczna, kwartalna i miesięczna analiza danych)
 • Tworzenie kolumn z własnymi formułami
 • Obsługa filtra i jego wpływ na obliczenia
 • Obsługa dynamicznego i automatycznego sortowania danych w raportach
 • Grupowanie danych w celach obliczeniowych za pomocą zdefiniowanych przez siebie kryteriów
 • Formatowanie warunkowe (automatyczne wyróżnienie wybranych pozycji w oparciu o zdefiniowane kryteria za pomocą kolorów)
 • Przygotowanie informacji do wydruku
 • Błyskawiczne i skuteczne techniki generowania wykresów, przedstawiających dane wybrane do analizy
 • Podstawy obsługi wykresów (czyli wykresów, w których użytkownik ma pełną swobodę definiowania kryteriów analizy danych oraz sposobu ich prezentacji)
 • Pobieranie danych z tabel analitycznych do dowolnie zorganizowanych układów danych w arkuszach kalkulacyjnych

 

Obsługa konspektów zarządzających treścią gromadzoną i przedstawianą w arkuszach

 

Poprawa niewłaściwie przygotowanych danych, m.in.: poprawa wadliwie wprowadzonych dat, nieprawidłowo przygotowanych dużych zbiorów danych, poprawa błędów oraz wadliwie wprowadzonych liczb itp.

 

Pobieranie i obsługa danych zewnętrznych

 • Pobieranie danych z innych plików aplikacji EXCEL, innych aplikacji oraz z plików tekstowych, m.in.: tworzenie reguł pobierania informacji oraz definiowanie ich zakresów w oparciu o dowolne kryteria
 • Podstawy obsługi narzędzia Power Query, czyli narzędzia umożlwiającego sprawne pobieranie i łączenie danych zaczerpywanych z wielu źródeł w jedną całość na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • Sprawne odwoływanie się do danych, umieszczonych wewnątrz innych arkuszy i innych plików (zeszytów).

Osoba prowadząca

Szkolenie prowadzi certyfikowany Trener (Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist – MASTER, egzaminator ECDL Core oraz egzaminator ECDL Advanced) z doskonałą znajomością produktów Microsoft Office (EXCEL, Word, PowerPoint, Access, Outlook), posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń, w tym szkoleń autorskich, profilowanych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta na wszystkich poziomach zaawansowania (od poziomu podstawowego do poziomu ekspert), w tym z obsługi aplikacji księgowych i rachunkowych.

Dla kogo?

Zestaw tematów wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy użytkowników aplikacji EXCEL oraz pracy księgowych a także świadomości i znajomości ich potrzeb związanych z wykonywaną pracą. W każdej jednak chwili może on zostać zmodyfikowany poprzez dostawanie go do realnych potrzeb i umiejętności docelowej grupy uczestników szkolenia.

liczba godzin/dni

16 h | 2 dni

cena

2 200,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 3 osób.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Modelowanie pracy, czyli zmień pracę, którą masz, w pracę, którą lubisz

5h szkolenia / 750zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Określisz swoje mocne strony, wartości i ulubione aktywności. Nauczysz się modyfikować swoje obowiązki zawodowe, tak by były bardziej dopasowane do Ciebie.

Program szkolenia

CO TU ROBISZ? – ANALIZA ZADAŃ ZAWODOWYCH

 • Sens pracy – dlaczego jest ważny, skąd się bierze
 • Lista smutków zawodowych
 • Mapowanie pracy – zadania, relacje,  priorytety

 

TWÓJ POTENCJAŁ:

 • Twoje mocne strony
 • Wartości dla Ciebie ważne
 • Czynności, które możesz robić bez końca

 

DOPASUJ PRACĘ DO SIEBIE:

 • Wizja pracy odmienionej
 • Modelowanie pracy, czyli jak nadać nowe znaczenie swoim obowiązkom

 

MAŁYMI KROKAMI – ZACZNIJ:

 • Zrób Plan Zmian
 • Rozpoznaj wrogów i sojuszników – kto Ci będzie przeszkadzał, kto wspierał
 • Co zrobisz? Co przestaniesz robić? Jaki będzie pierwszy krok? Od czego zaczniesz?

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest modelowanie pracy i jak działa

Nauczysz się:

 • jak wykorzystać w pracy swoje mocne strony, talenty, wartości
 • realistycznie zaplanować zmiany w swoim zakresie obowiązków

Zyskasz:

 • radość, zaangażowanie i poczucie sensu pracy

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • chcesz znowu biegać do pracy na skrzydłach
 • szukasz poczucia sensu i satysfakcji w wykonywaniu pracy
 • brak Ci inspiracji do zmian
 • chcesz rozwijać się zawodowo – niekoniecznie wywracając swój świat do góry nogami

liczba godzin/dni

5 h

cena

750,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Jak znaleźć pracę marzeń, nie tylko w czasach pandemii

5h szkolenia / 720zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Zwiększysz umiejętność aktywnego poszukiwania wymarzonej pracy za pomocą niestandardowych metod działania

Program szkolenia

JAK NIE DOSTAĆ PRACY:

 • Porady, które tylko irytują
 • Najgorsze i najlepsze sposoby poszukiwania pracy

 

USTAW KOMPAS:

 • Twoje wartości i motywacje
 • Co to jest FLOW i kiedy bywasz na szczycie
 • Bezcenne doświadczenie

 

POMYSŁY Z KOSMOSU:

 • Jak ruszyć z miejsca
 • Mapa myśli
 • Projekt: Gdzie jest praca dla mnie

 

NIE BÓJ SIĘ PRÓBOWAĆ:

 • Rozmowy zwiadowcze
 • Praca na próbę
 • Szkolenia, staże, praktyki
 • Jak zadbać o siebie w trudnym czasie

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest pasja, obsesja i uzależnienie od pracy
 • jaka może być geneza Twoich problemów z pracą

Nauczysz się:

 • rozpoznać zdrowy i destrukcyjny styl pracy
 • zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Staniesz się:

 • bardziej zrównoważony życiowo

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • stoisz przed zmianą miejsca pracy lub branży działalności
 • nie wiesz czego chcesz i w którą stronę skierować swoje działania
 • bezskutecznie przeglądasz ogłoszenia i wysyłasz cv
 • masz kompleksy i obawy, czy rynek pracy Cię zechce
 • straciłeś/straciłaś pracę i musisz odnaleźć się w nowych realiach

liczba godzin/dni

5 h

cena

720,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Szkolenie dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły publicznej/szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej

3h szkolenia / 490zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu procedur powoływania komisji dla przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, wymagań kwalifikacyjnych dla dyrektora, opracowania koncepcji kierowania placówką, wymaganych dokumentów formalnych i oświadczeń kandydata.

Uczestnik pozna też przykłady zagadnień czy pytań zadawanych kandydatom przez członków komisji. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą również praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania oferty-teczki na konkurs.

Program szkolenia

 • WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WOBEC DYREKTORA
 • WYMAGANIA FORMALNE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO I PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
  • Obowiązek badania lekarskiego i złożenia oświadczenia lustracyjnego
 • POWOŁANIE I SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
 • DOKUMENTACJA KANDYDATA
 • KONCEPCJA KIEROWANIA SZKOŁĄ
 • PRZEBIEG KONKURSU I JEGO DOKUMENTOWANIE
  • uchwała o dopuszczeniu kandydata
  • uchwała o wyniku głosowania
  • sytuacja kandydata niedopuszczonego do prezentacji koncepcji
 • SYTUACJA KANDYDATA PO DECYZJI KOMISJI O REKOMENDACJI DO POWOŁANIA NA STANOWISKO

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, będą mieli możliwość kontaktu z byłym dyrektorem, który startował w konkursach i członkiem komisji konkursowej.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do osób przygotowujących się do objęcia stanowiska dyrektora szkoły.

liczba godzin/dni

3 h

cena

490,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Angielski techniczny

25h szkolenia / 3000zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Szkolenie językowe jest adresowane dla pracowników, którzy chcą doskonalić umiejętności językowe związane z procesami zachodzącymi na liniach produkcyjnych, procesem raportowania oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania. W ramach szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na słownictwo techniczne oraz case study. W ramach szkolenia rozwijamy również słownictwo używane w rozmowach i korespondencji handlowej (import/eksport) w zakresie komponentów produkcyjnych.

Na życzenie kursantów i firmy dopasowujemy zakres szkolenia do potrzeb językowych danej osoby/grupy. Zapewniamy intensywną pracę nad słownictwem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić m.in. komunikować nt. poszczególnych etapów produkcji, raportować o wynikach, błędach i awariach oraz prowadzić rozmowy handlowe w zakresie komponentów produkcyjnych.

Program szkolenia

 • słownictwo związane z branżą produkcyjną
 • opis etapów procesu produkcyjnego, opracowywanie i kontrola planów produkcyjnych
 • negocjowanie warunków współpracy z kontrahentami zagranicznymi
 • import i eksport na rynku europejskim
 • raportowanie wyników pracy w ramach procesów produkcyjnych
 • słownictwo dotyczące współczesnych zautomatyzowanych linii produkcyjnych
 • okresy warunkowe
 • zdania względne
 • strona czynna i bierna
 • pytania pośrednie
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • mowa zależna i niezależna
 • Case study z zakresu procesu produkcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • umiejętność opisu procesu produkcji
 • komunikacja pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie/utrwali wiedzę gramatyczną z języka angielskiego, pozna branżowe słownictwo z zakresu procesów produkcyjnych i raportowania.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności poprawnego stosowania form gramatycznych, będzie rozumiał teksty pisane dotyczące procesów produkcji, będzie potrafił opisać działalność przedsiębiorstwa, w szczególności z sektora działalności produkcyjnej. Ponadto uczestnik nabędzie umiejętność rozmowy na temat sytuacji gospodarczej używając pojęć takich jak np. popyt, podaż, konkurencyjność.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, osób zajmujących kierownicze stanowiska, w szczególności związanych z działalnością produkcyjną i handlową.

liczba godzin/dni

25 h

cena

3 000,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Jestem dyrektorem szkoły – pierwsze kroki

4h szkolenia / 600zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu procedur powoływania komisji dla przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, wymagań kwalifikacyjnych dla dyrektora, opracowania koncepcji kierowania placówką, wymaganych dokumentów formalnych i oświadczeń kandydata.

Uczestnik pozna też przykłady zagadnień czy pytań zadawanych kandydatom przez członków komisji. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą również praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania oferty-teczki na konkurs.

Program szkolenia

 • DZIAŁANIE ORGANU PROWADZĄCEGO WOBEC NAUCZYCIELA -ELEKTA 
 • PRZEJMOWANIE SZKOŁY 

  – Klimat przejmowania
  – Elekt – gość do 31 VIII, gospodarz od 1 IX
  – Spotkanie z kadrą kierowniczą
  – Sprawy ekonomiczno-finansowe
  – Upoważnienie do kont bankowych od 1 IX
  – Protokół zdawczo- odbiorczy – formalność przydatna czy niezbędna
  – Przegląd obiektu i jego majątku
  – Udział w naradach organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 • ARKUSZ ORGANIZACYJNY I ANEKSY
 • POZNANIE KWALIFIKACJI  PRACOWNIKÓW 
 • PROWADZENIE PIERWSZEGO POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

  – kilka haseł wiodących z koncepcji konkursowej
  – organizacja, zadania dodatkowe
  – terminarz przynajmniej pierwszego półrocza (zebrania Rady, wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców, ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, terminy imprez stałych)
  – zestaw szkolnych programów nauczanie
  – ewentualne zmiany klasyfikacji rocznej jako skutek egzaminów poprawkowych/klasyfikacyjnych

 • ZATRUDNIANIE NOWEJ KADRY: 

  – obowiązki dyrektora szkoły w związku z zatrudnieniem nowego pracownika

 • WRZEŚNIOWY TERMINARZ 

  – księga uczniów
  – nowe arkusze
  – legitymacje szkolne
  – info o realizacji obowiązku szkolnego/obowiązku nauki do szkół rejonowych,
  – SIO
  – zebrania klasowe – rady klasowe,
  – program wychowawczo-profilaktyczny,
  – praktyki uczniowskie – szkoła zawodowa
  – plan nadzoru pedagogicznego

 • DOKUMENTY  SZKOLNE  KONIECZNE  DO  POZNANIA WE WRZEŚNIU 
 • DOBRE  PRAKTYKI 

  – bądź codziennie w pokoju nauczycielskim
  – ustal dogodny dla pracowników terminarz ich poznawania
  – ustal 1 dzień w tygodniu pracy po południu dla kontaktu z rodzicami/opiekunami
  – ustal organizację pracy sekretariatu i system przekazywania informacji
  – odwiedź – po umówieniu – wizytatora i inspektora merytorycznego

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przystąpić do zorganizowania sobie pracy dyrektora po wygranym konkursie, nabędą aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących zatrudnianie nauczycieli.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do początkujących dyrektorów szkół.

liczba godzin/dni

4 h

cena

600,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Angielski biznesowy

20h szkolenia / 2500zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Szkolenie językowe jest adresowane dla pracowników, którzy chcą zdobyć umiejętność nawiązania kontaktów handlowych, prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych w języku angielskim.

W ramach szkolenia rozwijamy słownictwo używane w rozmowach i korespondencji handlowej (import/eksport). Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z planowaniem sprzedaży i zakupów, określaniem cen produktów, telefonicznym i elektronicznym składaniem ofert/zamówień, negocjacjami, obsługą klienta, przygotowaniem ofert i składaniem reklamacji.

Na życzenie kursantów i firmy dopasowujemy zakres szkolenia do potrzeb językowych danej osoby/grupy. Zapewniamy intensywną pracę nad słownictwem, ćwiczenie technik zadawania pytań i prowadzenia rozmów handlowych, wyrażania opinii oraz dyskusje podczas case study.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić m.in. samodzielnie prowadzić biznesowe rozmowy telefoniczne, negocjacje, korespondencję mailową oraz przedstawiać ofertę firmy.

Program szkolenia

 • słownictwo związane z językiem angielskim w biznesie, przedsiębiorczością, podejmowaniem decyzji handlowych, rozwiązywaniem problemów, negocjacjami
 • słownictwo związane z działalnością usługową
 • opis celów oraz struktury organizacji, rodzaje organizacji
 • idiomy związane z biznesem i przedsiębiorczością
 • okresy warunkowe
 • zdania względne
 • strona czynna i bierna
 • pytania pośrednie
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • mowa zależna i niezależna
 • Case study – prowadzenie spotkań biznesowych, podział ról
 • biznes międzynarodowy – słownictwo i kultura biznesu w wybranych krajach
 • przygotowywanie ofert handlowych
 • obsługa klienta

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie/utrwali wiedzę gramatyczną z języka angielskiego, pozna branżowe słownictwo z zakresu handlu, usług i prowadzenia negocjacji.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności poprawnego stosowania form gramatycznych, prowadzenia biznesowych rozmów handlowych, korespondencji, sprzedaży/zakupu towarów i usług, w tym z użyciem form grzecznościowych. Zna techniki zadawania pytań i słownictwo używane w negocjacjach. Potrafi opisać działalność przedsiębiorstwa, w szczególności z zakresu sprzedaży i usług.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, osób zajmujących kierownicze stanowiska, w szczególności związanych z działalnością usługową, handlową, odpowiedzialnych za sprzedaż, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych.

liczba godzin/dni

20 h

cena

2 500,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Sterowniki PLC

40h szkolenia / 3800zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Kurs z zakresu programowania sterowników PLC. W programie: dobór i konfiguracja sterowników i dodatkowych modułów, zapoznanie ze środowiskiem TIA Portal oraz nauka programowania sterowników PLC oraz paneli HMI. Łączenie sterowników z wykorzystaniem sieci przemysłowych. Ponadto konfiguracja i współpraca sterowników ze sterowaniem napędów elektrycznych. Skompresowana wiedza teoretyczna podana w przejrzysty sposób poparta wieloma eksperymentami utrwalona w postaci ćwiczeń praktycznych realizowanych przez kursanta na stanowiskach treningowych.

Program szkolenia

 • Podstawowe zagadnienia pracy sterowników PLC
 • Konfiguracja sterowników PLC
 • Funkcje przetwarzania bitowego
 • Układy czasowe
 • Funkcje programowe
 • Przetwarzanie zmiennych wielobitowych
 • Diagnostyka sterowników PLC
 • Układy pneumatyczne
 • Układy elektryczne
 • Analogowe sygnały wejścia wyjścia
 • Algorytmy sterowania układów dystrybucji elementów
 • Algorytmy sterowania układów transportu elementów
 • Algorytmy sterowania układów manipulacji
 • Łączenie modułów linii produkcyjnej i wymiana danych
 • Panele operatorskie HMI konfiguracja i programowanie
 • Sieci przemysłowe
 • Sieci przemysłowe Profibus – DP konfiguracja i zastosowanie
 • Konfiguracja oraz sterowanie napędów z wykorzystaniem PLC
 • Projektowanie systemów rozproszonych z wykorzystaniem sieci przemysłowych i sterowników PLC

Efekty szkolenia

Po kursie zakończonym egzaminem kursant:

 • potrafi skonfigurować i uruchomić sterownik SIEMENS S7-1200
 • posługuje się programem narzędziowym TIAPortal
 • tworzy proste programy sterujące w języku drabinkowym (LD)
 • potrafi nadzorować pracę sterownika z komputera PC
 • potrafi konfigurować i programować panele HMI
 • potrafi konfigurować i wymieniać informacje po sieciach Profibus i ProfiNET
 • potrafi konfigurować i sterować napędami elektrycznymi za pomocą sterownika PLC.

Dla kogo?

Nauczyciele, instruktorzy zawodu, pracownicy utrzymania ruchu, uczniowie szkół zawodowych, studenci, osoby pragnące uzyskać dodatkowe kompetencje zawodowe. Wymagania wstępne – ogólna wiedza techniczna.

liczba godzin/dni

40 h / 5 dni

cena

3 800,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Pneumatyka i Elektropneumatyka

24h szkolenia / 2500zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu podstaw pneumatyki i elektropneumatyki. Od przygotowania powietrza przez układy sterowania, seniorkę do układów wykonawczych. Skompresowana wiedza teoretyczna podana w przejrzysty sposób poparta wieloma eksperymentami  utrwalona w postaci wielu ćwiczeń praktycznych realizowanych przez kursanta na stanowiskach treningowych.

Program szkolenia

 • BHP podczas pracy ze sprężonym powietrzem.
 • Właściwości sprężonego powietrza, przygotowanie i dystrybucja.
 • Podstawowe zalety i wady układów pneumatycznych.
 • Elementarne przemiany gazowe oraz ich praktyczne znaczenie.
 • Straty ciśnienia w przewodach.
 • Sprężarki (podział, zasada działania, budowa, parametry eksploatacyjne).
 • Zbiorniki sprężonego powietrza (dobór, znaczenie, eksploatacja).
 • Sposoby osuszania sprężonego powietrza.
 • Przewody i ich dobór (podział, zastosowanie, wady i zalety).
 • Zespoły przygotowania sprężonego powietrza.
 • Symbole używane w schematach pneumatycznych wg PN-ISO 1219-1.
 • Zasady zapisu graficznego podzespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz elektrycznych.
 • Rysowanie schematów układów elektropneumatycznych.
 • Budowa i działanie pneumatycznych elementów automatyki.
 • Budowa i działanie prostych układów sterowania pneumatycznego.
 • Funkcje obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych.
 • Kombinacja pneumatycznego napędu i elektrycznego sterowania.
 • Budowa i działanie prostych układów sterowania.
 • Struktura i funkcje elektrycznych urządzeń przełączających i zaworów sterujących.
 • Wyspy zaworowe w układach pneumatyki.
 • Montaż i konserwacja elementów pneumatyki i sterowania.
 • Obsługa urządzeń pneumatycznych oraz systemowe poszukiwanie i wykrywanie usterek.
 • Omówienie normalizacji i przepisów dotyczących pneumatyki i elektropneumatyki.
 • Ćwiczenia praktyczne.

Efekty szkolenia

Po kursie zakończonym egzaminem kursant:

 • potrafi omówić własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
 • identyfikuje komponenty pneumatyczne pod względem ich budowy, przeznaczenia i działania,
 • czyta i interpretuje dokumentację pneumatyczną i elektropneumatyczną
 • projektuje proste układy pneumatycznie i elektropneumatyczne
 • montuje proste układów pneumatycznie i elektropneumatyczne
 • testuje poprawność montażu i poprawne działanie prostych układów pneumatycznych
 • identyfikuje usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego
 • potrafi zapewnić warunki ciągłej i niezawodnej pracy układów elektropneumatycznych.

Dla kogo?

Nauczyciele, instruktorzy zawodu, pracownicy utrzymania ruchu, uczniowie szkół zawodowych, studenci, osoby pragnące uzyskać dodatkowe kompetencje zawodowe. Wymagania wstępne – ogólna wiedza techniczna.

liczba godzin/dni

24 h / 3 dni

cena

2 500,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Praca zdalna pracowników administracji samorządowej.

3,5h szkolenia / 490zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zmian wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej. Uczestnicy szkolenia utrwalą  zdobytą wiedzę a także uzyskają informację na temat nowych możliwości wprowadzonych do polskiego ustawodawstwa.

Program szkolenia

 • Czym jest praca zdalna?
 • Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną i telepracą?
 • Czy pracownicy administracji samorządowej mogą zostać skierowani na wykonywanie pracy zdalnej?
 • Polecenie wykonywania pracy zdalnej – w jakiej formie i na jaki czas?
 • W jakim miejscu wykonywana jest praca zdalna?
 • Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w związku z epidemią?
 • Możliwości skierowania pracownika na urlop.
 • Jakie działania powinien podejmować pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2?
 • Czy pracodawca może samodzielnie kierować pracowników podejrzanych o zakażenie do miejsca odosobnienia?
 • Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych.
 • Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom?

Efekty szkolenia

Uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się w zakresie pracy zdalnej oraz związanych z nią pojęć oraz przepisów prawa. Wzrost kompetencji w obszarze bezpieczeństwa pracowników administracji samorządowej oraz świadomej ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Uczestnik rozumie znaczenie bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z praca zdalną. Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną  wiedzę  z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracowników, kierowników oraz osób zarządzających pracownikami w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

liczba godzin/dni

3,5h / 1 dzień

cena

490,00 zł

Harmonogram

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Praca zdalna:

 

 

 • Czym jest praca zdalna?
 • Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną
  i telepracą?
 • Czy pracownicy administracji samorządowej mogą zostać skierowani
  na wykonywanie pracy zdalnej?

9:00 – 10.00

1:00

2.

Przerwa

10:00 – 10:15

0:15

3.

Bezpieczeństwo pracy:

 

 

 • Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w związku z epidemią?
 • Możliwości skierowania pracownika na urlop.

10:30 – 11:30

1:00

4.

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej:

 

 

 • Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych.
 • Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom?

 

Pytania i odpowiedzi

11:30 – 12:30

1:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content