Kiedy praca wchodzi na głowę, czyli kilka słów o pracoholikach

5h szkolenia / 720zł netto zapisz się!

O szkoleniu

 • Dowiesz się, czy Twoje zaangażowanie w pracę jest zdrowe i pożyteczne dla świata
 • Nauczysz się, jak zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Program szkolenia

KIM JEST DLA CIEBIE PRACA:

 • Zwizualizuj pracę
 • Twoje relacje z pracą

 

PASJA,OBSESJA, CZY UZALEŻNIENIE:

 • Zdrowe i destrukcyjne style pracy
 • Kiedy pora na terapię

 

SKĄD TO MASZ:

 • Geneza zaburzeń związanych z pracą
 • Schematy myślenia i jak je rozbijać

 

MAŁYMI KROKAMI – UCIEKAJ:

 • Jak radzić sobie z pracą – despotką
 • Zmieniaj nawyki

 

DLACZEGO TAKI WAŻNYJEST BALANS:

 • Co znaczy dla Ciebie „równowaga”
 • Koło życia i heksagon szczęścia

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest pasja, obsesja i uzależnienie od pracy
 • jaka może być geneza Twoich problemów z pracą

Nauczysz się:

 • rozpoznać zdrowy i destrukcyjny styl pracy
 • zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Staniesz się:

 • bardziej zrównoważony życiowo

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • czujesz, że praca wchodzi Ci na głowę i odcina tlen
 • jest ważniejsza niż wszystko inne
 • nie umiesz odpoczywać
 • jesteś wiecznie w niedoczasie i w napięciu

liczba godzin/dni

5 h

cena

720,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Psychologiczne aspekty obsługi Klienta

14h szkolenia / 1800zł netto zapisz się!

O szkoleniu

✓ Jak stworzyć wiarygodność i zaufanie w kontaktach z klientem?
✓ Jak wykorzystywać mowę ciała podczas budowania zaufania z klientem?
✓ Jakie są rodzaje osobowości klientów?

Program szkolenia

Moduł I. Psychiczne przygotowanie do obsługi klienta

 • Pozytywna postawa – rola pozytywnego nastawienia w relacji z klientem
 • Mowa ciała – środki niewerbalne wykorzystywane w kontaktach z klientem
 • Zadawanie pytań – kształtowanie umiejętności efektywnego zadawania pytań
 • Aktywne słuchanie – filar partnerskiej komunikacji z klientem
 • Samoświadomość pracownika a kontakt z klientem
 • Osobowość pracownika a osobowość trudnego klienta

 

Moduł II. Typy osobowości klientów – kształtowanie zachowań poprzez indywidualne podejście do klienta

 • Psychologiczna charakterystyka typów klienta
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów klienta – sposoby obsługi poszczególnych klientów, rodzaje skutecznych pytań w zależności od typu klienta

 

Moduł III. Budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientem

 • Techniki szybkiego zdobywania zaufania klienta
 • Zasady wykorzystywania pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących
 • Psychologiczne aspekty kontaktów z klientem – eliminacja stresu i nieśmiałości

 

Moduł IV. Sytuacje trudne i ich rozwiązywanie

 • Sposoby radzenia sobie z niewygodnymi pytaniami klientów
 • Sposoby na krytykę i obiekcje klienta
 • Techniki radzenia sobie z manipulacjami
 • Asertywność w kontaktach z trudnym klientem

Efekty szkolenia

Wiedza:
Uczestnik po szkoleniu zna typy osobowościowe klientów i potrafi dobrać sposób ich obsługi i budowania wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientem, zna metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zna narzędzi wykorzystywanych w obsłudze klienta, rozumie wzajemne zależności między stresem a reakcjami organizmu.

Umiejętności:
Uczestnik po szkoleniu potrafi rozpoznać osobowości klienta i rozumie mechanizmy rządzące typami osobowości, potrafi stosować język korzyści i perswazji, potrafi radzić sobie z trudnym klientem, stosować techniki manipulacji i asertywności.
Ponadto uczestnik potrafi dotrzeć do klienta poprzez rozmowę bezpośrednią i przełamywać bariery w pierwszym kontakcie z klientem.

Dla kogo?

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, osoby mające bezpośredni kontakt z klientami.

liczba godzin/dni

14 h | 2 dni

cena

1 800,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 3 osób.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

✓Jak sprawnie gromadzić i przetwarzać dane?
✓Jak zaoszczędzić czas dzięki stosowaniu dostępnych funkcjonalności?
✓Jak wykorzystywać narzędzia efektywnej analizy danych?

Program szkolenia

Profesjonalna obsługa dużych zbiorów danych

 • Efektywne techniki gromadzenia danych w dużych zbiorach
 • Wprowadzanie nowoczesnych formuł obliczeniowych, warunkowych i analitycznych
 • Przygotowanie danych do analizy i raportowania
 • Łączenie danych rozproszonych, pochodzących z wielu zbiorów danych
 • Tworzenie reguł automatyzujących proces łączenia danych rozproszonych w wielu arkuszach, plikach, folderach
 • Tworzenie dynamicznych tabel, podsumowujących i agregujących dane.
 • Normalizacja zbiorów danych oraz przygotowanie ich do skutecznej analizy a także poprawa wadliwych danych

 

Narzędzia efektywnej analizy informacji

 • Efektywne techniki analizy i raportowania danych
 • Obsługa wydajnych i produktywnych narzędzi umożlwiające raportowanie danych.
 • Narzędzia generujące samopowtarzalne i automatycznie aktualizowane raporty, zestawienia i wybory informacji
 • Błyskawiczne tworzenie nowych raportów opartych o wybrane przez użytkownika kryteria analizy danych a także tworzenie nowych jako wariantów raportów istniejących
 • Proste i skuteczne narzędzia filtrowania i sortowania danych raportowych
 • Funkcje analityczne aplikacji EXCEL

 

Automatyzacja pracy w aplikacji EXCEL

 

Nowoczesne formuły, wspierające proces obliczeniowy oraz proces obróbki i analizy danych

 • Tworzenie zbiorów danych automatycznie propagujących dla nowych pozycji formuły obliczeniowe i analityczne
 • Narzędzia szybkiej analizy i podsumowań generujące wyniki ad hoc
 • Procesy archiwizacji danych

 

Tworzenie automatycznie aktualizujących się raportów przedstawiających wyliczenia analityczne, np.: wyliczenia ilościowe, sumaryczne, warianty średnich, wyliczenia procentowe i procentowo relacyjne, tworzenie sum bieżących i odnoszenie wyników do wskazanych pozycji (wybranych klientów, najlepszych lat, średnich globalnych, czy innych działań statystycznych

 • Obsługa tabel analitycznych, pozwalających na budowanie samoodnawialnych, prostych lub rozbudowanych zestawień i raportów a także wykonywanie obliczeń wykorzystywanych w procesach operacyjnych aplikacji
 • Narzędzie Power Query, umożliwiające m.in.: zarządzaniem dostępem do informacji, budowanie reguł połączeń danych, normalizowanie danych, tworzenie własnych pól (kolumn) obliczeniowych, przetwarzanie i analizę informacji oparte o dowolnie złożone kryteria analityczne
 • Narzędzia umożliwiające analityczną fragmentację i porównywanie wyników

 

Przypomnienie najważniejszych informacji o zasadach pracy w arkuszach kalkulacyjnych

 

Zasady organizacji informacji przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym i ich wpływ na pracę w aplikacji oraz możliwość wykorzystania narzędzi

 

Tworzenie i korzystanie z najważniejszych obiektów aplikacji EXCEL

 • Obsługa uporządkowanych zbiorów danych (baz danych)
 • Obsługa różnych typów adresów oraz praca z obszarami identyfikowanymi za pomocą nazw
 • Odwoływanie się do obszarów i obiektów umieszczanych w różnych arkuszach i różnych plikach
 • Wykorzystanie nazw w formułach,
 • Wykorzystanie nazw poprzez obiekty aplikacji
 • Obsługa różnych standardów plików i ich wpływ na możliwości pracy w aplikacji EXCEL (XLS, XSLX, XSLM, XLSB itp.)

 

Formuły i funkcje

 • Techniki pisania formuł w aplikacji EXCEL
 • Najważniejsze funkcje tekstowe i narzędzia do pracy z tekstem
 • Rodzaje i zastosowanie różnych typów adresów (różne metody adresowania i analizy danych w formułach): adres względny, adres bezwzględny, adresy mieszane, nazwy komórek i obszarów, bazy danych i odwołania do ich kolumn
 • Metody stosowania obliczeń, uwzględniających zdefiniowane przez użytkownika warunki i kryteria proste, złożone oraz wielokrotnie złożone
 • Obsługa błędów

 

Obsługa dużych zbiorów danych – praca z tzw. bazami danych.

 • Prawidłowe przygotowanie arkusza do pracy z bazami danych
 • Najważniejsze narzędzia obsługi baz danych (filtr, sortowanie, kolumny z formułami, narzędzia podsumowujące informacje umieszczone w bazach)
 • Dodawanie do bazy danych kolumn obliczeniowych, automatycznie propagujących zdefiniowane przez użytkownika formuły
 • Praca ze zbiorami danych, które nie są prawidłowo skonstruowanymi bazami danych, m.in.: jak wyciągać z nich informacje, jak przekształcać takie zbory na prawdziwe bazy danych

 

Wykorzystanie funkcji warunkowych i wyszukujących do obsługi baz danych

 • Umiejętność tworzenia formuł, pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji przez aplikację EXCEL w oparciu o dostępne w niej narzędzia
 • Formuły wyszukujące informacje w dużych zbiorach danych na podstawie dowolnie skomplikowanych kryteriów
 • Formuły i funkcje wyszukujące, uwzględniające złożone wyszukiwanie i sprawdzanie kryteriów w oparciu o informacje umieszczone w wielu kolumnach bazy danych, także z uwzględnieniem dat, czasu i pozycji
 • Formuły i funkcje obsługujące działania warunkowe, zależne od zaistniałej sytuacji

 

Tabele i wykresy analityczne (zaawansowane metody prezentacji i analizy danych)

 • Tworzenie, modyfikacja i techniki dostosowywania tabel do potrzeb użytkownika
 • Analiza danych za pomocą różnych funkcji agregujących, m.in.: suma, średnia, liczba rekordów, wartość najwyższa, wartość najniższa itp.
 • Różne sposoby naliczeń, m.in.: naliczanie procentowe pozycji w stosunku do sumy wszystkich elementów, procentowe porównywanie wyników względem dowolnie wybranych pozycji, progresywne porównywanie lat, miesięcy, kwartałów itp., tworzenie wyników skumulowanych, odczyt sumy bieżącej itp.
 • Wyszukiwanie i analiza informacji związanych z datami i czasem (m.in. roczna, kwartalna i miesięczna analiza danych)
 • Tworzenie kolumn z własnymi formułami
 • Obsługa filtra i jego wpływ na obliczenia
 • Obsługa dynamicznego i automatycznego sortowania danych w raportach
 • Grupowanie danych w celach obliczeniowych za pomocą zdefiniowanych przez siebie kryteriów
 • Formatowanie warunkowe (automatyczne wyróżnienie wybranych pozycji w oparciu o zdefiniowane kryteria za pomocą kolorów)
 • Przygotowanie informacji do wydruku
 • Błyskawiczne i skuteczne techniki generowania wykresów, przedstawiających dane wybrane do analizy
 • Podstawy obsługi wykresów (czyli wykresów, w których użytkownik ma pełną swobodę definiowania kryteriów analizy danych oraz sposobu ich prezentacji)
 • Pobieranie danych z tabel analitycznych do dowolnie zorganizowanych układów danych w arkuszach kalkulacyjnych

 

Obsługa konspektów zarządzających treścią gromadzoną i przedstawianą w arkuszach

 

Poprawa niewłaściwie przygotowanych danych, m.in.: poprawa wadliwie wprowadzonych dat, nieprawidłowo przygotowanych dużych zbiorów danych, poprawa błędów oraz wadliwie wprowadzonych liczb itp.

 

Pobieranie i obsługa danych zewnętrznych

 • Pobieranie danych z innych plików aplikacji EXCEL, innych aplikacji oraz z plików tekstowych, m.in.: tworzenie reguł pobierania informacji oraz definiowanie ich zakresów w oparciu o dowolne kryteria
 • Podstawy obsługi narzędzia Power Query, czyli narzędzia umożlwiającego sprawne pobieranie i łączenie danych zaczerpywanych z wielu źródeł w jedną całość na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • Sprawne odwoływanie się do danych, umieszczonych wewnątrz innych arkuszy i innych plików (zeszytów).

Osoba prowadząca

Szkolenie prowadzi certyfikowany Trener (Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist – MASTER, egzaminator ECDL Core oraz egzaminator ECDL Advanced) z doskonałą znajomością produktów Microsoft Office (EXCEL, Word, PowerPoint, Access, Outlook), posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń, w tym szkoleń autorskich, profilowanych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta na wszystkich poziomach zaawansowania (od poziomu podstawowego do poziomu ekspert), w tym z obsługi aplikacji księgowych i rachunkowych.

Dla kogo?

Zestaw tematów wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy użytkowników aplikacji EXCEL oraz pracy księgowych a także świadomości i znajomości ich potrzeb związanych z wykonywaną pracą. W każdej jednak chwili może on zostać zmodyfikowany poprzez dostawanie go do realnych potrzeb i umiejętności docelowej grupy uczestników szkolenia.

liczba godzin/dni

16 h | 2 dni

cena

2 200,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 3 osób.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Modelowanie pracy, czyli zmień pracę, którą masz, w pracę, którą lubisz

5h szkolenia / 750zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Określisz swoje mocne strony, wartości i ulubione aktywności. Nauczysz się modyfikować swoje obowiązki zawodowe, tak by były bardziej dopasowane do Ciebie.

Program szkolenia

CO TU ROBISZ? – ANALIZA ZADAŃ ZAWODOWYCH

 • Sens pracy – dlaczego jest ważny, skąd się bierze
 • Lista smutków zawodowych
 • Mapowanie pracy – zadania, relacje,  priorytety

 

TWÓJ POTENCJAŁ:

 • Twoje mocne strony
 • Wartości dla Ciebie ważne
 • Czynności, które możesz robić bez końca

 

DOPASUJ PRACĘ DO SIEBIE:

 • Wizja pracy odmienionej
 • Modelowanie pracy, czyli jak nadać nowe znaczenie swoim obowiązkom

 

MAŁYMI KROKAMI – ZACZNIJ:

 • Zrób Plan Zmian
 • Rozpoznaj wrogów i sojuszników – kto Ci będzie przeszkadzał, kto wspierał
 • Co zrobisz? Co przestaniesz robić? Jaki będzie pierwszy krok? Od czego zaczniesz?

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest modelowanie pracy i jak działa

Nauczysz się:

 • jak wykorzystać w pracy swoje mocne strony, talenty, wartości
 • realistycznie zaplanować zmiany w swoim zakresie obowiązków

Zyskasz:

 • radość, zaangażowanie i poczucie sensu pracy

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • chcesz znowu biegać do pracy na skrzydłach
 • szukasz poczucia sensu i satysfakcji w wykonywaniu pracy
 • brak Ci inspiracji do zmian
 • chcesz rozwijać się zawodowo – niekoniecznie wywracając swój świat do góry nogami

liczba godzin/dni

5 h

cena

750,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Jak znaleźć pracę marzeń, nie tylko w czasach pandemii

5h szkolenia / 720zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Zwiększysz umiejętność aktywnego poszukiwania wymarzonej pracy za pomocą niestandardowych metod działania

Program szkolenia

JAK NIE DOSTAĆ PRACY:

 • Porady, które tylko irytują
 • Najgorsze i najlepsze sposoby poszukiwania pracy

 

USTAW KOMPAS:

 • Twoje wartości i motywacje
 • Co to jest FLOW i kiedy bywasz na szczycie
 • Bezcenne doświadczenie

 

POMYSŁY Z KOSMOSU:

 • Jak ruszyć z miejsca
 • Mapa myśli
 • Projekt: Gdzie jest praca dla mnie

 

NIE BÓJ SIĘ PRÓBOWAĆ:

 • Rozmowy zwiadowcze
 • Praca na próbę
 • Szkolenia, staże, praktyki
 • Jak zadbać o siebie w trudnym czasie

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest pasja, obsesja i uzależnienie od pracy
 • jaka może być geneza Twoich problemów z pracą

Nauczysz się:

 • rozpoznać zdrowy i destrukcyjny styl pracy
 • zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Staniesz się:

 • bardziej zrównoważony życiowo

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • stoisz przed zmianą miejsca pracy lub branży działalności
 • nie wiesz czego chcesz i w którą stronę skierować swoje działania
 • bezskutecznie przeglądasz ogłoszenia i wysyłasz cv
 • masz kompleksy i obawy, czy rynek pracy Cię zechce
 • straciłeś/straciłaś pracę i musisz odnaleźć się w nowych realiach

liczba godzin/dni

5 h

cena

720,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

13h szkolenia / 1800zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania i utrzymania systemów i sieci komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z bezpieczeństwem przechowywania, przesyłania i przetwarzania danych. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę dotyczącą projektowania i zarządzania systemami oraz sieciami komputerowymi.

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo informacji:-Bezpieczeństwo informacji w organizacji.
  -Prawne aspekty związane z bezpieczeństwem informacji, np. wymagania RODO, aktualne akty prawne.
  -Tworzenie kultury ochrony informacji.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa informacji:-Cyberzagrożenia – przykłady kradzieży i wycieku danych.
  -Zagrożenia przy korzystaniu z internetu: poczta e-mail, strony www, serwisy społecznościowe.
 • Bezpieczne hasło:-Weryfikacja haseł do systemów informatycznych.
  -Tworzenie silnego hasła.
  -Ochrona haseł.
 • Ataki hackerskie / socjotechniczne:-Podejrzane e-maile, czyli przykłady realnych zagrożeń np. ransomware.
  -Czy pendrive od znajomego może być niebezpieczny?
  -Skuteczne metody ochrony przed atakami.
 • Polityka bezpieczeństwa:-Polityka Bezpieczeństwa Informacji jako skuteczne narzędzie ochrony informacji.
  -Skuteczne procedury ochrony danych.

Efekty szkolenia

Uczestnik nabędzie umiejętność samokształcenia się w zakresie cyberbezpieczeństwa i jego kluczowych pojęć, zagrożeń, ataków, regulacji i technik cyberobrony. Wzrost kompetencji kadry w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa informacji/cyberbezpieczeństwa – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w instytucji. Przygotowanie do wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych i zachowań podnoszących cyberbezpieczeństwo w urzędzie/instytucji. Uczestnik rozumie znaczenie bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z siecią.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do osób na co dzień wykorzystujących systemy informatyczne w organizacji, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów, w tym przygotowanie dokumentów i wytycznych dla pracowników dotyczących cyberbezpieczeństwa.

liczba godzin/dni

13h / 2 dni

cena

1 800,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Bezpieczeństwo informacji

 

 • Bezpieczeństwo informacji w organizacji.
 • Prawne aspekty związane z bezpieczeństwem informacji, np. wymagania RODO, aktualne akty prawne.
 • Tworzenie kultury ochrony informacji.

8:00 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:15 – 10:30

0:15

3.

Zagrożenia bezpieczeństwa informacji

 

 

 • Cyberzagrożenia.
 • Przykłady kradzieży i wycieku danych.
 • Zagrożenia przy korzystaniu z internetu: poczta e-mail, strony www, serwisy społecznościowe.

10:30 – 12:00

1:30

4.

Przerwa

12:00 – 12:30

0:15

5.

Bezpieczne hasło

 

 

 • Weryfikacja haseł do systemów informatycznych.
 • Tworzenie silnego hasła.
 • Ochrona haseł.

12:30 – 14:30

2:00

Harmonogram - dzień 2

1.

Ataki hakerskie/socjotechniczne

 

 

 • Podejrzane e-maile, czyli przykłady czyli przykłady realnych zagrożeń np. ransomware.
 • Czy pendrive od znajomego może być niebezpieczny?

8:00 – 10:00

2:00

2.

Przerwa

10:15 – 10:30

0:15

3.

Skuteczne metody ochrony przed atakami.

10:30 – 12:00

1:30

4.

Przerwa

12:00 – 12:30

0:30

5.

Polityka bezpieczeństwa

 

 

 • Polityka bezpieczeństwa Informacji jako skuteczne narzędzie ochrony informacji.
 • Skuteczne procedury ochrony danych.

12:00 – 12:30

0:30

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce

16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom aktualnej wiedzy dotyczącej odpowiedzialności majątkowej i porządkowej pracowników oraz członków zarządu spółek kapitałowych. Uczestnicy szkolenia będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce.

Program szkolenia

 • Rodzaje, zasady i przesłanki odpowiedzialności za szkodę.
 • Odpowiedzialność pracowników za szkodę materialną wyrządzona pracodawcy.
 • Odpowiedzialność pracowników:-ograniczenia odpowiedzialności w Kodeksie pracy,
  -odpowiedzialność w pełnej wysokości,
  -odpowiedzialność regresowa.
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcję członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie:-umowy o pracę,
  -umowy cywilnoprawnej,
  -kontraktu menadżerskiego,
  -powołania, na gruncie KP, KC, KSH, Ordynacji podatkowej.
 • Odpowiedzialność pracowników za szkodę w mieniu powierzonym.-Zakres odpowiedzialność za mienie powierzone.
  -Pracownicy ponoszący odpowiedzialność obligatoryjnie albo fakultatywnie.
 • Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia:-umowa o wspólnej odpowiedzialności
  -zgoda na obecność innych osób
  -zmiana składu pracowniczego
  -zakres odpowiedzialności
  -wypowiedzenie umowy,
  -odstąpienie od umowy przez pracodawcę,
  -inwentaryzacja
  -związanie umową w trakcie inwentaryzacji
  -żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji, nieprawidłowa piecza
  -niemożność stawiennictwa w czasie inwentaryzacji
  -udział byłego pracownika w inwentaryzacji
  -wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy
  –termin zakończenia inwentaryzacji,
  -zasady ustalania odpowiedzialności, odpowiedzialność indywidualna.
 • Odszkodowanie-zasady ustalenia wysokości i przesłanki obniżenia.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników. Zachowania podlegające karom porządkowym.-Katalog kar.
  -Zasady i tryb stosowania kar.
  -Sprzeciw, wniosek o uchylenie kary.
  -Zatarcie kary.

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą odpowiedzialności majątkowej 

i porządkowej pracowników oraz odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie zastosowania zasad odpowiedzialności pracowników oraz członków spółek kapitałowych w praktyce.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie określania rozmiaru szkody oraz identyfikacji osób odpowiedzialnych za szkodę, w tym wyliczania i nakładania kar porządkowych.

Dla kogo?

Pracownicy spółek odpowiedzialni za kwestie finansowe, główni księgowi, właściciele biur rachunkowych, osoby odpowiedzialne za majątek spółek, pracownicy w/w działów w spółkach.

liczba godzin/dni

16h / 4 dni

cena

2 200,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Rodzaje, zasady i przesłanki odpowiedzialności za szkodę – wybrane zagadnienia.

8:00 – 9.30

1:30

2.

Odpowiedzialność pracowników za szkodę materialną wyrządzona pracodawcy:

 

 • odpowiedzialność pracowników,
 • ograniczenia odpowiedzialności w Kodeksie pracy,
 • odpowiedzialność w pełnej wysokości,
 • odpowiedzialność regresowa.

9:30 – 12:30

3:00

3.

Przerwa

12:30 – 13:00

0:30

4.

Odpowiedzialność osób pełniących funkcję członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie:

 

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawnej,
 • kontraktu menadżerskiego,
 • powołania, na gruncie KP, KC, KSH,
 • ordynacji podatkowej.

13:00 – 16:00

3:00

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

5.

Zakres odpowiedzialność za mienie powierzone.

8:00 – 9:00

1:00

6.

Pracownicy ponoszący odpowiedzialność obligatoryjnie albo fakultatywnie.

9:00 – 10:00

1:00

7.

Przerwa

10:00 – 10:15

0:15

8.

Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia:

 

 • umowa o wspólnej odpowiedzialności,
 • inwentaryzacja,
 • zasady ustalania odpowiedzialności,
 • odpowiedzialność indywidualna.

10:15 – 12:15

2:00

9.

Odszkodowanie

 

 • zasady ustalenia wysokości i przesłanki obniżenia.

12:15 – 13:45

1:30

10.

Przerwa

13:45 – 14:15

0:30

11.

Odpowiedzialność porządkowa pracowników:

 

 • zachowania podlegające karom porządkowym,
 • katalog kar,
 • zasady i tryb stosowania kar,
 • sprzeciw, wniosek o uchylenie kary,
 • zatarcie kary.

14:15 – 16:00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content