Kiedy praca wchodzi na głowę, czyli kilka słów o pracoholikach

5h szkolenia / 720zł netto zapisz się!

O szkoleniu

 • Dowiesz się, czy Twoje zaangażowanie w pracę jest zdrowe i pożyteczne dla świata
 • Nauczysz się, jak zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Program szkolenia

KIM JEST DLA CIEBIE PRACA:

 • Zwizualizuj pracę
 • Twoje relacje z pracą

 

PASJA,OBSESJA, CZY UZALEŻNIENIE:

 • Zdrowe i destrukcyjne style pracy
 • Kiedy pora na terapię

 

SKĄD TO MASZ:

 • Geneza zaburzeń związanych z pracą
 • Schematy myślenia i jak je rozbijać

 

MAŁYMI KROKAMI – UCIEKAJ:

 • Jak radzić sobie z pracą – despotką
 • Zmieniaj nawyki

 

DLACZEGO TAKI WAŻNYJEST BALANS:

 • Co znaczy dla Ciebie „równowaga”
 • Koło życia i heksagon szczęścia

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest pasja, obsesja i uzależnienie od pracy
 • jaka może być geneza Twoich problemów z pracą

Nauczysz się:

 • rozpoznać zdrowy i destrukcyjny styl pracy
 • zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Staniesz się:

 • bardziej zrównoważony życiowo

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • czujesz, że praca wchodzi Ci na głowę i odcina tlen
 • jest ważniejsza niż wszystko inne
 • nie umiesz odpoczywać
 • jesteś wiecznie w niedoczasie i w napięciu

liczba godzin/dni

5 h

cena

720,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Psychologiczne aspekty obsługi Klienta

14h szkolenia / 1800zł netto zapisz się!

O szkoleniu

✓ Jak stworzyć wiarygodność i zaufanie w kontaktach z klientem?
✓ Jak wykorzystywać mowę ciała podczas budowania zaufania z klientem?
✓ Jakie są rodzaje osobowości klientów?

Program szkolenia

Moduł I. Psychiczne przygotowanie do obsługi klienta

 • Pozytywna postawa – rola pozytywnego nastawienia w relacji z klientem
 • Mowa ciała – środki niewerbalne wykorzystywane w kontaktach z klientem
 • Zadawanie pytań – kształtowanie umiejętności efektywnego zadawania pytań
 • Aktywne słuchanie – filar partnerskiej komunikacji z klientem
 • Samoświadomość pracownika a kontakt z klientem
 • Osobowość pracownika a osobowość trudnego klienta

 

Moduł II. Typy osobowości klientów – kształtowanie zachowań poprzez indywidualne podejście do klienta

 • Psychologiczna charakterystyka typów klienta
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów klienta – sposoby obsługi poszczególnych klientów, rodzaje skutecznych pytań w zależności od typu klienta

 

Moduł III. Budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientem

 • Techniki szybkiego zdobywania zaufania klienta
 • Zasady wykorzystywania pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących
 • Psychologiczne aspekty kontaktów z klientem – eliminacja stresu i nieśmiałości

 

Moduł IV. Sytuacje trudne i ich rozwiązywanie

 • Sposoby radzenia sobie z niewygodnymi pytaniami klientów
 • Sposoby na krytykę i obiekcje klienta
 • Techniki radzenia sobie z manipulacjami
 • Asertywność w kontaktach z trudnym klientem

Efekty szkolenia

Wiedza:
Uczestnik po szkoleniu zna typy osobowościowe klientów i potrafi dobrać sposób ich obsługi i budowania wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientem, zna metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zna narzędzi wykorzystywanych w obsłudze klienta, rozumie wzajemne zależności między stresem a reakcjami organizmu.

Umiejętności:
Uczestnik po szkoleniu potrafi rozpoznać osobowości klienta i rozumie mechanizmy rządzące typami osobowości, potrafi stosować język korzyści i perswazji, potrafi radzić sobie z trudnym klientem, stosować techniki manipulacji i asertywności.
Ponadto uczestnik potrafi dotrzeć do klienta poprzez rozmowę bezpośrednią i przełamywać bariery w pierwszym kontakcie z klientem.

Dla kogo?

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, osoby mające bezpośredni kontakt z klientami.

liczba godzin/dni

14 h | 2 dni

cena

1 800,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 3 osób.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

✓Jak sprawnie gromadzić i przetwarzać dane?
✓Jak zaoszczędzić czas dzięki stosowaniu dostępnych funkcjonalności?
✓Jak wykorzystywać narzędzia efektywnej analizy danych?

Program szkolenia

Profesjonalna obsługa dużych zbiorów danych

 • Efektywne techniki gromadzenia danych w dużych zbiorach
 • Wprowadzanie nowoczesnych formuł obliczeniowych, warunkowych i analitycznych
 • Przygotowanie danych do analizy i raportowania
 • Łączenie danych rozproszonych, pochodzących z wielu zbiorów danych
 • Tworzenie reguł automatyzujących proces łączenia danych rozproszonych w wielu arkuszach, plikach, folderach
 • Tworzenie dynamicznych tabel, podsumowujących i agregujących dane.
 • Normalizacja zbiorów danych oraz przygotowanie ich do skutecznej analizy a także poprawa wadliwych danych

 

Narzędzia efektywnej analizy informacji

 • Efektywne techniki analizy i raportowania danych
 • Obsługa wydajnych i produktywnych narzędzi umożlwiające raportowanie danych.
 • Narzędzia generujące samopowtarzalne i automatycznie aktualizowane raporty, zestawienia i wybory informacji
 • Błyskawiczne tworzenie nowych raportów opartych o wybrane przez użytkownika kryteria analizy danych a także tworzenie nowych jako wariantów raportów istniejących
 • Proste i skuteczne narzędzia filtrowania i sortowania danych raportowych
 • Funkcje analityczne aplikacji EXCEL

 

Automatyzacja pracy w aplikacji EXCEL

 

Nowoczesne formuły, wspierające proces obliczeniowy oraz proces obróbki i analizy danych

 • Tworzenie zbiorów danych automatycznie propagujących dla nowych pozycji formuły obliczeniowe i analityczne
 • Narzędzia szybkiej analizy i podsumowań generujące wyniki ad hoc
 • Procesy archiwizacji danych

 

Tworzenie automatycznie aktualizujących się raportów przedstawiających wyliczenia analityczne, np.: wyliczenia ilościowe, sumaryczne, warianty średnich, wyliczenia procentowe i procentowo relacyjne, tworzenie sum bieżących i odnoszenie wyników do wskazanych pozycji (wybranych klientów, najlepszych lat, średnich globalnych, czy innych działań statystycznych

 • Obsługa tabel analitycznych, pozwalających na budowanie samoodnawialnych, prostych lub rozbudowanych zestawień i raportów a także wykonywanie obliczeń wykorzystywanych w procesach operacyjnych aplikacji
 • Narzędzie Power Query, umożliwiające m.in.: zarządzaniem dostępem do informacji, budowanie reguł połączeń danych, normalizowanie danych, tworzenie własnych pól (kolumn) obliczeniowych, przetwarzanie i analizę informacji oparte o dowolnie złożone kryteria analityczne
 • Narzędzia umożliwiające analityczną fragmentację i porównywanie wyników

 

Przypomnienie najważniejszych informacji o zasadach pracy w arkuszach kalkulacyjnych

 

Zasady organizacji informacji przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym i ich wpływ na pracę w aplikacji oraz możliwość wykorzystania narzędzi

 

Tworzenie i korzystanie z najważniejszych obiektów aplikacji EXCEL

 • Obsługa uporządkowanych zbiorów danych (baz danych)
 • Obsługa różnych typów adresów oraz praca z obszarami identyfikowanymi za pomocą nazw
 • Odwoływanie się do obszarów i obiektów umieszczanych w różnych arkuszach i różnych plikach
 • Wykorzystanie nazw w formułach,
 • Wykorzystanie nazw poprzez obiekty aplikacji
 • Obsługa różnych standardów plików i ich wpływ na możliwości pracy w aplikacji EXCEL (XLS, XSLX, XSLM, XLSB itp.)

 

Formuły i funkcje

 • Techniki pisania formuł w aplikacji EXCEL
 • Najważniejsze funkcje tekstowe i narzędzia do pracy z tekstem
 • Rodzaje i zastosowanie różnych typów adresów (różne metody adresowania i analizy danych w formułach): adres względny, adres bezwzględny, adresy mieszane, nazwy komórek i obszarów, bazy danych i odwołania do ich kolumn
 • Metody stosowania obliczeń, uwzględniających zdefiniowane przez użytkownika warunki i kryteria proste, złożone oraz wielokrotnie złożone
 • Obsługa błędów

 

Obsługa dużych zbiorów danych – praca z tzw. bazami danych.

 • Prawidłowe przygotowanie arkusza do pracy z bazami danych
 • Najważniejsze narzędzia obsługi baz danych (filtr, sortowanie, kolumny z formułami, narzędzia podsumowujące informacje umieszczone w bazach)
 • Dodawanie do bazy danych kolumn obliczeniowych, automatycznie propagujących zdefiniowane przez użytkownika formuły
 • Praca ze zbiorami danych, które nie są prawidłowo skonstruowanymi bazami danych, m.in.: jak wyciągać z nich informacje, jak przekształcać takie zbory na prawdziwe bazy danych

 

Wykorzystanie funkcji warunkowych i wyszukujących do obsługi baz danych

 • Umiejętność tworzenia formuł, pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji przez aplikację EXCEL w oparciu o dostępne w niej narzędzia
 • Formuły wyszukujące informacje w dużych zbiorach danych na podstawie dowolnie skomplikowanych kryteriów
 • Formuły i funkcje wyszukujące, uwzględniające złożone wyszukiwanie i sprawdzanie kryteriów w oparciu o informacje umieszczone w wielu kolumnach bazy danych, także z uwzględnieniem dat, czasu i pozycji
 • Formuły i funkcje obsługujące działania warunkowe, zależne od zaistniałej sytuacji

 

Tabele i wykresy analityczne (zaawansowane metody prezentacji i analizy danych)

 • Tworzenie, modyfikacja i techniki dostosowywania tabel do potrzeb użytkownika
 • Analiza danych za pomocą różnych funkcji agregujących, m.in.: suma, średnia, liczba rekordów, wartość najwyższa, wartość najniższa itp.
 • Różne sposoby naliczeń, m.in.: naliczanie procentowe pozycji w stosunku do sumy wszystkich elementów, procentowe porównywanie wyników względem dowolnie wybranych pozycji, progresywne porównywanie lat, miesięcy, kwartałów itp., tworzenie wyników skumulowanych, odczyt sumy bieżącej itp.
 • Wyszukiwanie i analiza informacji związanych z datami i czasem (m.in. roczna, kwartalna i miesięczna analiza danych)
 • Tworzenie kolumn z własnymi formułami
 • Obsługa filtra i jego wpływ na obliczenia
 • Obsługa dynamicznego i automatycznego sortowania danych w raportach
 • Grupowanie danych w celach obliczeniowych za pomocą zdefiniowanych przez siebie kryteriów
 • Formatowanie warunkowe (automatyczne wyróżnienie wybranych pozycji w oparciu o zdefiniowane kryteria za pomocą kolorów)
 • Przygotowanie informacji do wydruku
 • Błyskawiczne i skuteczne techniki generowania wykresów, przedstawiających dane wybrane do analizy
 • Podstawy obsługi wykresów (czyli wykresów, w których użytkownik ma pełną swobodę definiowania kryteriów analizy danych oraz sposobu ich prezentacji)
 • Pobieranie danych z tabel analitycznych do dowolnie zorganizowanych układów danych w arkuszach kalkulacyjnych

 

Obsługa konspektów zarządzających treścią gromadzoną i przedstawianą w arkuszach

 

Poprawa niewłaściwie przygotowanych danych, m.in.: poprawa wadliwie wprowadzonych dat, nieprawidłowo przygotowanych dużych zbiorów danych, poprawa błędów oraz wadliwie wprowadzonych liczb itp.

 

Pobieranie i obsługa danych zewnętrznych

 • Pobieranie danych z innych plików aplikacji EXCEL, innych aplikacji oraz z plików tekstowych, m.in.: tworzenie reguł pobierania informacji oraz definiowanie ich zakresów w oparciu o dowolne kryteria
 • Podstawy obsługi narzędzia Power Query, czyli narzędzia umożlwiającego sprawne pobieranie i łączenie danych zaczerpywanych z wielu źródeł w jedną całość na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • Sprawne odwoływanie się do danych, umieszczonych wewnątrz innych arkuszy i innych plików (zeszytów).

Osoba prowadząca

Szkolenie prowadzi certyfikowany Trener (Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist – MASTER, egzaminator ECDL Core oraz egzaminator ECDL Advanced) z doskonałą znajomością produktów Microsoft Office (EXCEL, Word, PowerPoint, Access, Outlook), posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń, w tym szkoleń autorskich, profilowanych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta na wszystkich poziomach zaawansowania (od poziomu podstawowego do poziomu ekspert), w tym z obsługi aplikacji księgowych i rachunkowych.

Dla kogo?

Zestaw tematów wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy użytkowników aplikacji EXCEL oraz pracy księgowych a także świadomości i znajomości ich potrzeb związanych z wykonywaną pracą. W każdej jednak chwili może on zostać zmodyfikowany poprzez dostawanie go do realnych potrzeb i umiejętności docelowej grupy uczestników szkolenia.

liczba godzin/dni

16 h | 2 dni

cena

2 200,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 3 osób.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Modelowanie pracy, czyli zmień pracę, którą masz, w pracę, którą lubisz

5h szkolenia / 750zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Określisz swoje mocne strony, wartości i ulubione aktywności. Nauczysz się modyfikować swoje obowiązki zawodowe, tak by były bardziej dopasowane do Ciebie.

Program szkolenia

CO TU ROBISZ? – ANALIZA ZADAŃ ZAWODOWYCH

 • Sens pracy – dlaczego jest ważny, skąd się bierze
 • Lista smutków zawodowych
 • Mapowanie pracy – zadania, relacje,  priorytety

 

TWÓJ POTENCJAŁ:

 • Twoje mocne strony
 • Wartości dla Ciebie ważne
 • Czynności, które możesz robić bez końca

 

DOPASUJ PRACĘ DO SIEBIE:

 • Wizja pracy odmienionej
 • Modelowanie pracy, czyli jak nadać nowe znaczenie swoim obowiązkom

 

MAŁYMI KROKAMI – ZACZNIJ:

 • Zrób Plan Zmian
 • Rozpoznaj wrogów i sojuszników – kto Ci będzie przeszkadzał, kto wspierał
 • Co zrobisz? Co przestaniesz robić? Jaki będzie pierwszy krok? Od czego zaczniesz?

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest modelowanie pracy i jak działa

Nauczysz się:

 • jak wykorzystać w pracy swoje mocne strony, talenty, wartości
 • realistycznie zaplanować zmiany w swoim zakresie obowiązków

Zyskasz:

 • radość, zaangażowanie i poczucie sensu pracy

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • chcesz znowu biegać do pracy na skrzydłach
 • szukasz poczucia sensu i satysfakcji w wykonywaniu pracy
 • brak Ci inspiracji do zmian
 • chcesz rozwijać się zawodowo – niekoniecznie wywracając swój świat do góry nogami

liczba godzin/dni

5 h

cena

750,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Jak znaleźć pracę marzeń, nie tylko w czasach pandemii

5h szkolenia / 720zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Zwiększysz umiejętność aktywnego poszukiwania wymarzonej pracy za pomocą niestandardowych metod działania

Program szkolenia

JAK NIE DOSTAĆ PRACY:

 • Porady, które tylko irytują
 • Najgorsze i najlepsze sposoby poszukiwania pracy

 

USTAW KOMPAS:

 • Twoje wartości i motywacje
 • Co to jest FLOW i kiedy bywasz na szczycie
 • Bezcenne doświadczenie

 

POMYSŁY Z KOSMOSU:

 • Jak ruszyć z miejsca
 • Mapa myśli
 • Projekt: Gdzie jest praca dla mnie

 

NIE BÓJ SIĘ PRÓBOWAĆ:

 • Rozmowy zwiadowcze
 • Praca na próbę
 • Szkolenia, staże, praktyki
 • Jak zadbać o siebie w trudnym czasie

Efekty szkolenia

Dowiesz się:

 • czym jest pasja, obsesja i uzależnienie od pracy
 • jaka może być geneza Twoich problemów z pracą

Nauczysz się:

 • rozpoznać zdrowy i destrukcyjny styl pracy
 • zmieniać szkodliwe nawyki związane z pracą

Staniesz się:

 • bardziej zrównoważony życiowo

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • stoisz przed zmianą miejsca pracy lub branży działalności
 • nie wiesz czego chcesz i w którą stronę skierować swoje działania
 • bezskutecznie przeglądasz ogłoszenia i wysyłasz cv
 • masz kompleksy i obawy, czy rynek pracy Cię zechce
 • straciłeś/straciłaś pracę i musisz odnaleźć się w nowych realiach

liczba godzin/dni

5 h

cena

720,00 zł

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Marketing online

16h szkolenia / 1600zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Trwająca pandemia skutkuje koniecznością ograniczenia bądź zawieszenia działalności biznesowej w wielu obszarach, zmuszając do całkowitej zmiany strategii marketingowej. Działania outdoorowe oraz w mediach tradycyjnych stają się mało znaczące.

W gospodarce wchodzącej w kryzys cierpi większość branż, szczególny problem ma gastronomia (67% firm i lokali z branży gastronomicznej oraz eventowej wstrzymało działalność), branża beauty, fitness, turystyczna, usługowa i inne, które opierają swoją działalność na kontaktach z klientem. W tej sytuacji internet, w tym e-commerce i wykorzystanie mediów społecznościowych staje się jednym z najważniejszych kanałem kontaktu z klientami, partnerami i pracownikami. Raport
 „e-Commerce w czasie kryzysu 2020″: 38% badanych zrobiło zakupy na czas kwarantanny w sieci. Na kanale online skupiła się niemal połowa badanych w wieku 35-44 lata.

Celem usługi jest przekazanie wiedzy na temat narzędzi i działań marketingowych, których wdrożenie wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, w szczególności w obecnie trudnej sytuacji na rynku spowodowanej trwającą epidemią. Wykorzystanie uzyskanych kompetencji pozwoli na zwiększenie zasięgu świadczonych usług oraz dotarcie z ofertą do szerokiego grona klientów, co przełoży się na sytuacje finansową mśp. Ponadto celem usługi jest efektywne szkolenie mające na celu wykorzystanie nowych działań w zakresie marketingu online do obecnej kryzysowej sytuacji gospodarczej. Szkolenie obejmuje analizę możliwości zwiększenia/wprowadzenia działalności przedsiębiorstwa do sfery online.

Program szkolenia

Zwykle potrzeby przedsiębiorstwa ukierunkowane są na wzrosty, czy to dotyczące obrotów, zysków, zdobywania nowych rynków, czy docieranie do kolejnych grup klientów, nazywane są rozwojowymi. Obecnie, w stanie nadzwyczajnym, nazywamy je równolegle survivalowymi, gdyż w wielu przypadkach rozstrzygają o być, albo nie być przedsiębiorstwa.

Szkolenie składa się z czterech obszarów tematycznych:

 • Social media:- Rodzaje, grupy docelowe poszczególnych platform Marketing w social media – jak budować wizerunek i zdobywać klientów.
 • Content marketing storytelling w reklamie:-Historie i przykłady wykorzystania.
 • Facebook fanpage:-Tworzenie krok po kroku; manedżer firmy; menedżer reklam; menedżer reklam w smartfonie.
 • Google ads:-Kampanie w sieci; wyszukiwania; instagram i tiktok.

Efekty szkolenia

Zdobyte kompetencje pozwolą osiągnąć MŚP zdolność dostosowania narzędzi komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi do wymogów sfery online, gdzie coraz mocniej koncentruje się aktywność gospodarczej sfery życia.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do firm z sektora MŚP, zajmujących się produkcją, handlem, bądź świadczeniem usług, których działalność charakteryzuje się potencjałem do wykorzystywania narzędzi online.

liczba godzin/dni

16h / 4 dni

cena

1 600,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Social media

 

 • Rodzaje.
 • Grupy docelowe poszczególnych platform.
 • Marketing w social media.
 • Jak budować wizerunek i zdobywać klientów.

10:00 – 14.00

4:00

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Content marketing

 

 

 • Storytelling w reklamie – historie i przykłady wykorzystania

10:00 – 14.00

4:00

Harmonogram - dzień 3

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Facebook fanpage

 

 

 • Tworzenie krok po kroku.
 • Menedżer firmy.
 • Menedżer reklam.
 • Menedżer reklam w smartfonie.

10:00 – 14.00

4:00

Harmonogram - dzień 4

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Google Ads

 

 

 • Kampanie w sieci.
 • Wyszukiwania Instagram i Tiktok

10:00 – 14.00

4:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 2 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content