Mediacje sądowe

Postępowanie mediacyjne jest stosukowo nową instytucją w polskim systemie prawnym.  Najprościej rzecz ujmując mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów prowadzonych przez mediatora – czyli neutralną i bezstronną osobę trzecią.  W ostatnich latach w polskim orzecznictwie mediacja zaczęła przybierać na znaczeniu.

Podstawowe zasady mediacji to: dobrowolność udziału stron w spotkaniu, bezstronność w postawie mediatora, neutralność polegająca na samodzielnym podjęciu decyzji przez strony konfliktu, krótszy czas trwania niż postępowanie sądowe, profesjonalizm mediatora, który jest osobą w pełni przeszkoloną i kompetentną do pełnienia swojej roli, poufność wszystkich spraw i informacji przekazanych na spotkaniu, co ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom mediacji.

W naszej ofercie znajduje się szkolenie, w którym przybliżamy rolę mediatora. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę z zakresu mediacji zawodowych dotyczących mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych oraz dla nieletnich.

W programie naszego szkolenia znajduje się również panel dotyczący psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, a także trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji.

Link do szkolenia: Mediacje sądowe – Strefa Edukacji

Zachęcamy również do zapoznania się z sylwetką Trenerki:

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami prawniczymi zapraszamy na nasze pozostałe szkolenia prawnicze:

– RODO w przedsiębiorstwach – Strefa Edukacji

– Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych – Strefa Edukacji

– Prawo pracy dla menadżerów – Strefa Edukacji

– Sukcesja przedsiębiorstw – Strefa Edukacji

– Umowy handlowe – Strefa Edukacji

– RODO w jednostkach samorządu terytorialnego – Strefa Edukacji

– Umowy w systemie zamówień publicznych – Strefa Edukacji

– Negocjacje – Strefa Edukacji

– Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce – Strefa Edukacji

Skip to content