pokaż więcej szkoleń

Dlaczego my?

Strefę Edukacji tworzą specjaliści w dziedzinie szkoleń. Dzięki szerokim kompetencjom naszej kadry oraz doświadczeniu ŁSSE SA., pełniącej rolę pierwszego Operatora bonów rozwojowych na terenie województwa łódzkiego, z powodzeniem rozwijamy ofertę szkoleniową w zakresie:

 • marketingu on-line
 • ochrony danych osobowych
 • cyberbezpieczeństwa
 • przekształcania działalności
  gospodarczej
 • cyberzagrożeń
 • prawa pracy dla menadżerów
 • negocjacji
 • mediacji sądowych
 • konstruowania ugód i współpracy z sądami
 • odpowiedzialności majątkowej i porządkowej pracowników
 • odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce
 • sukcesji przedsiębiorstw w praktyce
 • nowelizacji prawa
 • zamówień publicznych
 • klauzuli w umowach handlowych
 • marketingu on-line
 • ochrony danych osobowych
 • cyberbezpieczeństwa
 • przekształcania działalności
  gospodarczej
 • cyberzagrożeń
 • prawa pracy dla menadżerów
 • negocjacji
 • mediacji sądowych
 • konstruowania ugód i współpracy z sądami
 • odpowiedzialności majątkowej i porządkowej pracowników
 • odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce
 • sukcesji przedsiębiorstw w praktyce
 • nowelizacji prawa zamówień publicznych w kontekście
 • klauzuli w umowach handlowych

Co nas wyróżnia?

 • działamy w oparciu o Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
 • doświadczona kadra trenerska
 • elastyczne podejście – dopasowujemy terminy i formę szkolenia do indywidualnych potrzeb
 • umożliwiamy rozliczenie szkoleń w ramach bonów rozwojowych
 • organizujemy szkolenia stacjonarne i on-line

Zajmujemy się również:

 • doradztwem w aspektach prawnych i finansowych
 • przeprowadzaniem audytów dla szkół i placówek oświatowych
 • szkoleniami dla członków rad nadzorczych
 • organizacją szkoleń dla samorządów
 • realizacja szkoleń zamkniętych dostosowanych do potrzeb firmy
Małgorzata Szychowska

Nasi trenerzy

Małgorzata Szychowska

doktor nauk prawnych, radczyni prawna

Specjalizuje się w dziedzinach prawa korporacyjnego, gospodarczego w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa własności intelektualnej.

Doświadczona prawniczka w zakresie spraw dotyczących zagadnień samorządu terytorialnego oraz prawa gospodarczego. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

Organizatorka i uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, autor publikacji poświęconych przekształceniom własnościowym, prawie energetycznemu, prawom korporacyjnym, w szczególności organom zarządczym w spółkach kapitałowych.


Wykształcenie:
doktor nauk prawnych, radczyni prawna

Nasi trenerzy

ARTUR GROCHOWSKI

mgr inż. na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Ekspert Pracodawców RP ds. szkolnictwa zawodowego. Ukończył Wydział Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni współpracownik i pracownik firmy FESTO na stanowisku eksperta, trenera i doradcy technicznego w zakresie CNC, technik wytwarzania i mechatroniki.

Kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 1 w Warszawie. Członek Rady Programowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zdobyte doświadczenie z obszaru przemysłu i edukacji wykorzystuje uczestnicząc w grupach eksperckich m.in. dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy – Radom, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „CADCAM Forum”. Prowadzi szkolenia z zakresu CAD/CAM/CNC. Przeszkolił ponad 1500 uczestników na 150 kursach. Brał udział w wielu konferencjach jako prelegent w zakresie mechatroniki, robotyki czy automatyzacji w produkcji.


Wykształcenie:
mgr inż. na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Dr Marcin Z. Zieliński

Nasi trenerzy

Marcin Z. Zieliński

doktor nauk prawnych, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Parisa Lodrona w Salzburgu. Obronił rozprawę doktorską na temat odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług. Wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz kursów dla scrum masterów (PSM1). Pracował jako samodzielny analityk prawny w Biurze Trybunału Konstytucyjnego oraz jako wykładowca prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Specjalizacje: opiniowanie, tworzenie, negocjowanie umów handlowych, w szczególności w obszarze IP/IT, doradztwo i prowadzenie audytów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrona własności intelektualnej. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.


Wykształcenie:
doktor nauk prawnych, radca prawny

Nasi trenerzy

Renata Pacholska

Przez niemal 10 lat opiekowała się projektami finansowanymi z EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych – zarówno po stronie beneficjenta, jak i Instytucji Zarządzającej. Koordynatorka projektu Woj. Łódzkiego w zakresie walki ze skutkami pandemii Covid-19. Kierowała projektami o tematyce szkoleniowej i doradczej.

Ekspertka ds. oceny projektów finansowanych z EFS z obszarów: rynek pracy, aktywizacja zawodowa, edukacja, zdrowie, współpracująca z instytucjami organizującymi nabory wniosków w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w 9 województwach. Zajmuje się przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów unijnych.

Pracuje jako doradca zawodowy i pośrednik pracy w projektach aktywizacyjnych oraz w ramach własnej praktyki. Prowadzi warsztaty, rozmowy doradcze i procesy coachingowe z zakresu relacji człowieka z pracą. Specjalizuje się w tematyce rozwoju zawodowego i efektywnego aranżowania zmiany zawodowej.

Zobacz film trenera


Wykształcenie:
Absolwentka UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching w SGH w Warszawie
Karol Rzetecki

Nasi trenerzy

Karol Rzetecki

Absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończona aplikacja sądowa. Wpisany na listę radców prawnych od 2006r. Zajmujący się obsługą przedsiębiorców małych i dużych o różnym profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Specjalizujący się w szczególności w prawie cywilnym, handlowym, postępowaniu cywilnym oraz prawie pracy. Występujący wielokrotnie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Były komornik sądowy posiadający doświadczenie i wiedzę w zakresie postępowania egzekucyjnego.


Wykształcenie:
Radca prawny
Jakub Wojtczak

Nasi trenerzy

Jakub Wojtczak

Ekspert w zakresie PR i marketingu produktowego. Specjalizuje się w zakresie wykorzystania nowoczesnych aplikacji i mediów społecznościowych jako narzędzi marketingowych i e-commerce.

Ponad trzynaście lat doświadczenia pracy w mediach oraz marketingu i PR. Twórca wielu kampanii marketingowych, zarówno tradycyjnych
jak i prowadzonych w kanałach online. Niegdyś dziennikarz, redaktor, wydawca, press officer i PR manager.

Autor strategii medialnych i marketingowych dla wielu instytucji i firm.
Szkolił kadry wielu przedsiębiorstw, nadzorując przygotowywanie planów marketingowych i sprzedażowych z uwzględnieniem strategicznych celów podmiotów.


Wykształcenie:
Absolwent UŁ na kierunkach europeistyka,
dziennikarstwo oraz nauki polityczne.

Nasi trenerzy

Jarema Marjański

Specjalizuje się w zakresie rozliczania i opodatkowania podmiotów gospodarczych. Specjalizacja: prawo podatkowe, kodeks spółek handlowych, prawo gospodarcze.

Doświadczony przedsiębiorca, prowadzący biuro rachunkowe od 11 lat. Poprzednio przez 12 lat pracownik administracji skarbowej na stanowiskach kierowniczych. Od roku 2000 prowadzący szkolenia z dziedziny prawa gospodarczego, prawa podatkowego. Obecnie doradca w znaczących, dużych podmiotach gospodarczych.


Wykształcenie:
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji, ukończone podyplomowe studia w dziedzinie prawa podatkowego.
Iwona Jachowicz

Nasi trenerzy

Iwona Jachowicz

Zajmuje się szkoleniami dla rad pedagogicznych i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Do obszaru jej specjalizacji należy prawo pracy i prawo oświatowe, a także wszystkie zagadnienia związane z pracą nauczycieli, ich awansem zawodowym, odpowiedzialnością dyscyplinarną, zatrudnianiem i zwalnianiem.

Doświadczona pedagog, dyrektorka szkoły, wizytatorka, ławniczka sądowa w Sądzie Pracy.

Prowadząca wiele szkoleń dla nauczycieli w całym województwie, a także zajęcia na Studiach Podyplomowych z zakresu Organizacji i Zarządzania dla Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.


Wykształcenie:
mgr historii, studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania.

Nasi trenerzy

Waldemar Famulski

Lektor i wykładowca na Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Nauczyciel Business English z wieloletnim doświadczeniem w pracy z wyższą kadrą kierowniczą w takich firmach jak Bosch&Siemens.

Doświadczony nauczyciel w szkołach publicznych, jak również prywatnych szkołach językowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu kadry kierowniczej do rozmów biznesowych oraz prowadzenia negocjacji.

Prowadzi zajęcia z zakresu Language of meetings, Cultural differences in business, Technical English. Prywatnie miłośnik wędrówek po Tatrach i dobrej muzyki Earth Wind&Fire.


Wykształcenie:
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Filologia Angielska.

Kontakt ws. szkoleń:

Szkolenia, doradztwo, bony rozwojowe

Joanna Siwińska

telefon

(+48) 605 195 888

Skip to content