Poszukujemy menedżera ds. sprzedaży!

Strefa Edukacji Sp. z o.o. poszukuje doświadczonego pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż usług szkoleniowych oferowanych przez Spółkę.

Stanowisko: Menadżer ds. sprzedaży w Dziale Szkoleń i Projektów

Miejsce pracy: Łódź, woj. łódzkie z możliwością rozszerzenia na inne województwa

W naszym portfolio znajduje się szeroki wachlarz szkoleń i kursów realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę. Zadaniem pracownika będzie poszukiwanie klientów i sprzedaż usług, umawianie spotkań, obsługa zgłoszeń na szkolenia, kontakt z Trenerami, ustalanie terminów i miejsca odbywania szkoleń, organizacja zaplecza technicznego (stacjonarnie lub on-line), monitorowanie strony www
w zakresie publikacji aktualnych ofert szkoleniowych oraz informowanie o usługach na portalach społecznościowych.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Pozyskiwanie nowych klientów zarówno kanałami tradycyjnymi jak i internetowymi
 • Tworzenia baz danych klientów oraz tuneli sprzedażowych
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami
 • Monitorowanie rynku, w tym działań konkurencji
 • Efektywne zarządzanie swoim obszarem sprzedaży
 • Realizacja celów i planów sprzedażowych
 • Przygotowywanie raportów, analiz i prezentacja efektów pracy
 • Organizacja szkoleń
 • Obsługa kont SE na portalach społecznościowych (FB, LinkedIn)
 • Współpraca przy kreowaniu i realizacji działań promocyjnych.

Czego oczekujemy?

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Biegłe posługiwanie się narzędziami internetowymi
 • Dokładność oraz sumienność
 • Doświadczenia w aktywnej sprzedaży
 • Mile widziane doświadczenie w branży szkoleniowej
 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra organizacja pracy
 • Optymizm
 • Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Własny samochód wykorzystywany do celów służbowych

Co oferujemy?

 • Umowę o pracę na pełen etat oraz wynagrodzenie wypłacane na czas
 • Wypłatę premii motywacyjnej uzależnionej od efektów pracy
 • Wyjątkowe warunki pracy – nasza siedziba znajduje się w zrewitalizowanej Fabryce Grohmana na Księżym Młynie
 • Prace w przyjaznym, rozwijającym się zespole z wysoką kulturą organizacyjną
 • Możliwość pracy zadaniowej, a także wykonywanie części zadań zdalnie
 • Możliwość kreatywnego działania, inicjowania i wdrażania pomysłów
 • Wyposażenie stanowiska pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@strefa.io

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Strefę Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne niniejszym oświadczają Państwo fakt zapoznania się z poniższymi informacjami.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Strefa Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

 1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Strefie Edukacji Sp. z o.o. tel.: 503 840 018, adres poczty elektronicznej: anna.gusta@msradcy.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w takim przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, o ile nie wskaże Pani/Pan terminu krótszego;
 5. posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to również zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji;
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) – w zakresie danych osobowych wynikających z treści tego przepisu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji – konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content