Projekty

Projekty unijne – to obszar, w którym Spółka zadebiutowała pod koniec 2019r., pozyskując dofinansowanie do projektu pt. „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0.”. Priorytetem naszej działalności jest umożliwienie naszym uczniom zdobywania nowej wiedzy i kwalifikacji. Start projektu zaplanowano na wrzesień 2020.

O projekcie „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0.”

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Technikum nr 3 w Łodzi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nazwa projektu

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

Całkowita wartość projektu

1 960 776,00 zł

Kwota dofinansowania

1 764 698,40 zł

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi poprzez dodatkowe specjalistyczne zajęcia edukacyjne, zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zgodnie z koncepcją Industry 4.0 zwiększających szanse na rynku pracy w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym od 01.09.2020 do 31.08.2022

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Technikum nr 3 w Łodzi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do osiągnięcia celu zaplanowano następujące zadania:

  • doposażenie Pracowni Automatyki i Robotyki w zautomatyzowane stanowiska sterowania układami elektropneumatycznymi ze sterowaniem za pomocą sterownika PLC, oprogramowanie komputerowe do nauki programowania robotów i projektowania i symulacji układów elektropneumatycznych
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Regulacji Energetyki, otrzymają Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji
  • specjalistyczne zajęcia przygotowujące do egzaminu Siemens Mechatronic Systems Certification. Siemens Mechatronic Systems Certification Program” jest międzynarodowym programem potwierdzającym umiejętności z zakresu przemysłowych systemów mechatronicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający kompetencje wydany przez firmę Siemens AG rozpoznawalny i uznawalny na całym świecie
  • specjalistyczne zajęcia w obszarze Lean Manufacturing
  • specjalistyczne zajęcia na temat projektowania i montażu instalacji przemysłowych
  • 150 godzin zajęć stażowych dla każdego uczestnika projektu realizowanych
    u pracodawców
  • w ramach rozwijania kompetencji kluczowych zaplanowano przygotowanie i wdrożenie w TAiR nowej, innowacyjnej formy kształcenia – platformy edukacyjnej opartej na wirtualnej rzeczywistości VR (virtual reality) do nauki języka obcego zawodowego

Kontakt w sprawie projektów

Ewa Demczuk

Koordynator Projektu

e-mail

ewa.demczuk@strefa.io

telefon

(+48) 695 175 105

Skip to content