Strefa Edukacji na pierwszym miejscu w rankingu projektów

Strefa Edukacji Sp. z o.o. pokonała konkurencję i znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej w konkursie unijnym!

Zdobyliśmy prawie milion złotych z funduszy unijnych, który wykorzystamy na zbudowanie pierwszego w Polsce ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu automatyka i robotyka! To niezwykła szansa dla naszego Technikum Automatyki i Robotyki na wyposażenie młodzieży w dodatkowe umiejętności – tym razem certyfikację obsługiwania robotów przemysłowych. Jesteśmy pierwszą szkołą średnią w Polsce kształcącą w zawodzie automatyka i robotyka. A teraz wykorzystaliśmy szansę na zrobienie kolejnego kroku i przygotowanie się do przeprowadzania egzaminów w tym zawodzie – mówi Wiesława Zewald, Prezes Zarządu Spółki.

Zakupiony sprzęt w postaci robotów przemysłowych oraz zestawów automatyki pozwoli przeprowadzać egzaminy z kwalifikacji ELM.X1. Montaż i uruchamianie układów i systemów automatyki przemysłowej, manipulatorów i robotów oraz ELM.X2. Użytkowanie i programowanie układów i systemów automatyki przemysłowej, manipulatorów i robotów.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój branży robotów przemysłowych proponujemy dla swoich uczniów dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na osiąganie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych w obszarze programowania i obsługi robotów przemysłowych. Uzyskanie nowych kwalifikacji pozwoli uczniom na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły – dodaje Bartosz Rzętkiewicz, Wiceprezes Zarządu SE Sp. z o.o.

Uzyskanie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych, budowanie ich kompetencji zgodnie z aktualnymi trendami gospodarki opartej o tzw. Przemysł 4.0 z pewnością zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie w zautomatyzowanych ekosystemach produkcji i usług. Tym samym lokalny i regionalny rynek pracy pozyska specjalistów tak szeroko poszukiwanych przez pracodawców. Będzie to też dobrym magnesem dla kolejnych inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy wraz z rozpoczęciem biznesu w nowym miejscu, będą mogli liczyć na wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Zajęcia edukacyjne dla każdego ucznia Technikum Automatyki i Robotyki są bezpłatne, choć wartość rynkowa szkoleń zaplanowanych w projekcie przekracza 5 000 zł. Dodatkowo każdy z uczniów w ramach realizacji zajęć edukacyjnych będzie brał udział w stażach zawodowych u pracodawców, za który otrzyma wynagrodzenia w wysokości 1 800 zł.

Więcej informacji nt projektu znajdziecie na stronie: Kolejny projekt dla uczniów TAiR – Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi

Skip to content