Angielski biznesowy

20h szkolenia / 2500zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Szkolenie językowe jest adresowane dla pracowników, którzy chcą zdobyć umiejętność nawiązania kontaktów handlowych, prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych w języku angielskim.

W ramach szkolenia rozwijamy słownictwo używane w rozmowach i korespondencji handlowej (import/eksport). Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z planowaniem sprzedaży i zakupów, określaniem cen produktów, telefonicznym i elektronicznym składaniem ofert/zamówień, negocjacjami, obsługą klienta, przygotowaniem ofert i składaniem reklamacji.

Na życzenie kursantów i firmy dopasowujemy zakres szkolenia do potrzeb językowych danej osoby/grupy. Zapewniamy intensywną pracę nad słownictwem, ćwiczenie technik zadawania pytań i prowadzenia rozmów handlowych, wyrażania opinii oraz dyskusje podczas case study.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić m.in. samodzielnie prowadzić biznesowe rozmowy telefoniczne, negocjacje, korespondencję mailową oraz przedstawiać ofertę firmy.

Program szkolenia

 • słownictwo związane z językiem angielskim w biznesie, przedsiębiorczością, podejmowaniem decyzji handlowych, rozwiązywaniem problemów, negocjacjami
 • słownictwo związane z działalnością usługową
 • opis celów oraz struktury organizacji, rodzaje organizacji
 • idiomy związane z biznesem i przedsiębiorczością
 • okresy warunkowe
 • zdania względne
 • strona czynna i bierna
 • pytania pośrednie
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • mowa zależna i niezależna
 • Case study – prowadzenie spotkań biznesowych, podział ról
 • biznes międzynarodowy – słownictwo i kultura biznesu w wybranych krajach
 • przygotowywanie ofert handlowych
 • obsługa klienta

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie/utrwali wiedzę gramatyczną z języka angielskiego, pozna branżowe słownictwo z zakresu handlu, usług i prowadzenia negocjacji.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności poprawnego stosowania form gramatycznych, prowadzenia biznesowych rozmów handlowych, korespondencji, sprzedaży/zakupu towarów i usług, w tym z użyciem form grzecznościowych. Zna techniki zadawania pytań i słownictwo używane w negocjacjach. Potrafi opisać działalność przedsiębiorstwa, w szczególności z zakresu sprzedaży i usług.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, osób zajmujących kierownicze stanowiska, w szczególności związanych z działalnością usługową, handlową, odpowiedzialnych za sprzedaż, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych.

liczba godzin/dni

20 h

cena

2 500,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content