Angielski techniczny

25h szkolenia / 3000zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Szkolenie językowe jest adresowane dla pracowników, którzy chcą doskonalić umiejętności językowe związane z procesami zachodzącymi na liniach produkcyjnych, procesem raportowania oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania. W ramach szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na słownictwo techniczne oraz case study. W ramach szkolenia rozwijamy również słownictwo używane w rozmowach i korespondencji handlowej (import/eksport) w zakresie komponentów produkcyjnych.

Na życzenie kursantów i firmy dopasowujemy zakres szkolenia do potrzeb językowych danej osoby/grupy. Zapewniamy intensywną pracę nad słownictwem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić m.in. komunikować nt. poszczególnych etapów produkcji, raportować o wynikach, błędach i awariach oraz prowadzić rozmowy handlowe w zakresie komponentów produkcyjnych.

Program szkolenia

 • słownictwo związane z branżą produkcyjną
 • opis etapów procesu produkcyjnego, opracowywanie i kontrola planów produkcyjnych
 • negocjowanie warunków współpracy z kontrahentami zagranicznymi
 • import i eksport na rynku europejskim
 • raportowanie wyników pracy w ramach procesów produkcyjnych
 • słownictwo dotyczące współczesnych zautomatyzowanych linii produkcyjnych
 • okresy warunkowe
 • zdania względne
 • strona czynna i bierna
 • pytania pośrednie
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • mowa zależna i niezależna
 • Case study z zakresu procesu produkcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • umiejętność opisu procesu produkcji
 • komunikacja pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie/utrwali wiedzę gramatyczną z języka angielskiego, pozna branżowe słownictwo z zakresu procesów produkcyjnych i raportowania.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności poprawnego stosowania form gramatycznych, będzie rozumiał teksty pisane dotyczące procesów produkcji, będzie potrafił opisać działalność przedsiębiorstwa, w szczególności z sektora działalności produkcyjnej. Ponadto uczestnik nabędzie umiejętność rozmowy na temat sytuacji gospodarczej używając pojęć takich jak np. popyt, podaż, konkurencyjność.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, osób zajmujących kierownicze stanowiska, w szczególności związanych z działalnością produkcyjną i handlową.

liczba godzin/dni

25 h

cena

3 000,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content