Jestem dyrektorem szkoły – pierwsze kroki

4h szkolenia / 600zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu procedur powoływania komisji dla przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, wymagań kwalifikacyjnych dla dyrektora, opracowania koncepcji kierowania placówką, wymaganych dokumentów formalnych i oświadczeń kandydata.

Uczestnik pozna też przykłady zagadnień czy pytań zadawanych kandydatom przez członków komisji. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą również praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania oferty-teczki na konkurs.

Program szkolenia

 • DZIAŁANIE ORGANU PROWADZĄCEGO WOBEC NAUCZYCIELA -ELEKTA 
 • PRZEJMOWANIE SZKOŁY 

  – Klimat przejmowania
  – Elekt – gość do 31 VIII, gospodarz od 1 IX
  – Spotkanie z kadrą kierowniczą
  – Sprawy ekonomiczno-finansowe
  – Upoważnienie do kont bankowych od 1 IX
  – Protokół zdawczo- odbiorczy – formalność przydatna czy niezbędna
  – Przegląd obiektu i jego majątku
  – Udział w naradach organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 • ARKUSZ ORGANIZACYJNY I ANEKSY
 • POZNANIE KWALIFIKACJI  PRACOWNIKÓW 
 • PROWADZENIE PIERWSZEGO POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

  – kilka haseł wiodących z koncepcji konkursowej
  – organizacja, zadania dodatkowe
  – terminarz przynajmniej pierwszego półrocza (zebrania Rady, wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców, ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, terminy imprez stałych)
  – zestaw szkolnych programów nauczanie
  – ewentualne zmiany klasyfikacji rocznej jako skutek egzaminów poprawkowych/klasyfikacyjnych

 • ZATRUDNIANIE NOWEJ KADRY: 

  – obowiązki dyrektora szkoły w związku z zatrudnieniem nowego pracownika

 • WRZEŚNIOWY TERMINARZ 

  – księga uczniów
  – nowe arkusze
  – legitymacje szkolne
  – info o realizacji obowiązku szkolnego/obowiązku nauki do szkół rejonowych,
  – SIO
  – zebrania klasowe – rady klasowe,
  – program wychowawczo-profilaktyczny,
  – praktyki uczniowskie – szkoła zawodowa
  – plan nadzoru pedagogicznego

 • DOKUMENTY  SZKOLNE  KONIECZNE  DO  POZNANIA WE WRZEŚNIU 
 • DOBRE  PRAKTYKI 

  – bądź codziennie w pokoju nauczycielskim
  – ustal dogodny dla pracowników terminarz ich poznawania
  – ustal 1 dzień w tygodniu pracy po południu dla kontaktu z rodzicami/opiekunami
  – ustal organizację pracy sekretariatu i system przekazywania informacji
  – odwiedź – po umówieniu – wizytatora i inspektora merytorycznego

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przystąpić do zorganizowania sobie pracy dyrektora po wygranym konkursie, nabędą aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących zatrudnianie nauczycieli.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do początkujących dyrektorów szkół.

liczba godzin/dni

4 h

cena

600,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content