16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

✓Jak sprawnie gromadzić i przetwarzać dane?
✓Jak zaoszczędzić czas dzięki stosowaniu dostępnych funkcjonalności?
✓Jak wykorzystywać narzędzia efektywnej analizy danych?

Program szkolenia

Profesjonalna obsługa dużych zbiorów danych

 • Efektywne techniki gromadzenia danych w dużych zbiorach
 • Wprowadzanie nowoczesnych formuł obliczeniowych, warunkowych i analitycznych
 • Przygotowanie danych do analizy i raportowania
 • Łączenie danych rozproszonych, pochodzących z wielu zbiorów danych
 • Tworzenie reguł automatyzujących proces łączenia danych rozproszonych w wielu arkuszach, plikach, folderach
 • Tworzenie dynamicznych tabel, podsumowujących i agregujących dane.
 • Normalizacja zbiorów danych oraz przygotowanie ich do skutecznej analizy a także poprawa wadliwych danych

 

Narzędzia efektywnej analizy informacji

 • Efektywne techniki analizy i raportowania danych
 • Obsługa wydajnych i produktywnych narzędzi umożlwiające raportowanie danych.
 • Narzędzia generujące samopowtarzalne i automatycznie aktualizowane raporty, zestawienia i wybory informacji
 • Błyskawiczne tworzenie nowych raportów opartych o wybrane przez użytkownika kryteria analizy danych a także tworzenie nowych jako wariantów raportów istniejących
 • Proste i skuteczne narzędzia filtrowania i sortowania danych raportowych
 • Funkcje analityczne aplikacji EXCEL

 

Automatyzacja pracy w aplikacji EXCEL

 

Nowoczesne formuły, wspierające proces obliczeniowy oraz proces obróbki i analizy danych

 • Tworzenie zbiorów danych automatycznie propagujących dla nowych pozycji formuły obliczeniowe i analityczne
 • Narzędzia szybkiej analizy i podsumowań generujące wyniki ad hoc
 • Procesy archiwizacji danych

 

Tworzenie automatycznie aktualizujących się raportów przedstawiających wyliczenia analityczne, np.: wyliczenia ilościowe, sumaryczne, warianty średnich, wyliczenia procentowe i procentowo relacyjne, tworzenie sum bieżących i odnoszenie wyników do wskazanych pozycji (wybranych klientów, najlepszych lat, średnich globalnych, czy innych działań statystycznych

 • Obsługa tabel analitycznych, pozwalających na budowanie samoodnawialnych, prostych lub rozbudowanych zestawień i raportów a także wykonywanie obliczeń wykorzystywanych w procesach operacyjnych aplikacji
 • Narzędzie Power Query, umożliwiające m.in.: zarządzaniem dostępem do informacji, budowanie reguł połączeń danych, normalizowanie danych, tworzenie własnych pól (kolumn) obliczeniowych, przetwarzanie i analizę informacji oparte o dowolnie złożone kryteria analityczne
 • Narzędzia umożliwiające analityczną fragmentację i porównywanie wyników

 

Przypomnienie najważniejszych informacji o zasadach pracy w arkuszach kalkulacyjnych

 

Zasady organizacji informacji przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym i ich wpływ na pracę w aplikacji oraz możliwość wykorzystania narzędzi

 

Tworzenie i korzystanie z najważniejszych obiektów aplikacji EXCEL

 • Obsługa uporządkowanych zbiorów danych (baz danych)
 • Obsługa różnych typów adresów oraz praca z obszarami identyfikowanymi za pomocą nazw
 • Odwoływanie się do obszarów i obiektów umieszczanych w różnych arkuszach i różnych plikach
 • Wykorzystanie nazw w formułach,
 • Wykorzystanie nazw poprzez obiekty aplikacji
 • Obsługa różnych standardów plików i ich wpływ na możliwości pracy w aplikacji EXCEL (XLS, XSLX, XSLM, XLSB itp.)

 

Formuły i funkcje

 • Techniki pisania formuł w aplikacji EXCEL
 • Najważniejsze funkcje tekstowe i narzędzia do pracy z tekstem
 • Rodzaje i zastosowanie różnych typów adresów (różne metody adresowania i analizy danych w formułach): adres względny, adres bezwzględny, adresy mieszane, nazwy komórek i obszarów, bazy danych i odwołania do ich kolumn
 • Metody stosowania obliczeń, uwzględniających zdefiniowane przez użytkownika warunki i kryteria proste, złożone oraz wielokrotnie złożone
 • Obsługa błędów

 

Obsługa dużych zbiorów danych – praca z tzw. bazami danych.

 • Prawidłowe przygotowanie arkusza do pracy z bazami danych
 • Najważniejsze narzędzia obsługi baz danych (filtr, sortowanie, kolumny z formułami, narzędzia podsumowujące informacje umieszczone w bazach)
 • Dodawanie do bazy danych kolumn obliczeniowych, automatycznie propagujących zdefiniowane przez użytkownika formuły
 • Praca ze zbiorami danych, które nie są prawidłowo skonstruowanymi bazami danych, m.in.: jak wyciągać z nich informacje, jak przekształcać takie zbory na prawdziwe bazy danych

 

Wykorzystanie funkcji warunkowych i wyszukujących do obsługi baz danych

 • Umiejętność tworzenia formuł, pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji przez aplikację EXCEL w oparciu o dostępne w niej narzędzia
 • Formuły wyszukujące informacje w dużych zbiorach danych na podstawie dowolnie skomplikowanych kryteriów
 • Formuły i funkcje wyszukujące, uwzględniające złożone wyszukiwanie i sprawdzanie kryteriów w oparciu o informacje umieszczone w wielu kolumnach bazy danych, także z uwzględnieniem dat, czasu i pozycji
 • Formuły i funkcje obsługujące działania warunkowe, zależne od zaistniałej sytuacji

 

Tabele i wykresy analityczne (zaawansowane metody prezentacji i analizy danych)

 • Tworzenie, modyfikacja i techniki dostosowywania tabel do potrzeb użytkownika
 • Analiza danych za pomocą różnych funkcji agregujących, m.in.: suma, średnia, liczba rekordów, wartość najwyższa, wartość najniższa itp.
 • Różne sposoby naliczeń, m.in.: naliczanie procentowe pozycji w stosunku do sumy wszystkich elementów, procentowe porównywanie wyników względem dowolnie wybranych pozycji, progresywne porównywanie lat, miesięcy, kwartałów itp., tworzenie wyników skumulowanych, odczyt sumy bieżącej itp.
 • Wyszukiwanie i analiza informacji związanych z datami i czasem (m.in. roczna, kwartalna i miesięczna analiza danych)
 • Tworzenie kolumn z własnymi formułami
 • Obsługa filtra i jego wpływ na obliczenia
 • Obsługa dynamicznego i automatycznego sortowania danych w raportach
 • Grupowanie danych w celach obliczeniowych za pomocą zdefiniowanych przez siebie kryteriów
 • Formatowanie warunkowe (automatyczne wyróżnienie wybranych pozycji w oparciu o zdefiniowane kryteria za pomocą kolorów)
 • Przygotowanie informacji do wydruku
 • Błyskawiczne i skuteczne techniki generowania wykresów, przedstawiających dane wybrane do analizy
 • Podstawy obsługi wykresów (czyli wykresów, w których użytkownik ma pełną swobodę definiowania kryteriów analizy danych oraz sposobu ich prezentacji)
 • Pobieranie danych z tabel analitycznych do dowolnie zorganizowanych układów danych w arkuszach kalkulacyjnych

 

Obsługa konspektów zarządzających treścią gromadzoną i przedstawianą w arkuszach

 

Poprawa niewłaściwie przygotowanych danych, m.in.: poprawa wadliwie wprowadzonych dat, nieprawidłowo przygotowanych dużych zbiorów danych, poprawa błędów oraz wadliwie wprowadzonych liczb itp.

 

Pobieranie i obsługa danych zewnętrznych

 • Pobieranie danych z innych plików aplikacji EXCEL, innych aplikacji oraz z plików tekstowych, m.in.: tworzenie reguł pobierania informacji oraz definiowanie ich zakresów w oparciu o dowolne kryteria
 • Podstawy obsługi narzędzia Power Query, czyli narzędzia umożlwiającego sprawne pobieranie i łączenie danych zaczerpywanych z wielu źródeł w jedną całość na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • Sprawne odwoływanie się do danych, umieszczonych wewnątrz innych arkuszy i innych plików (zeszytów).

Osoba prowadząca

Szkolenie prowadzi certyfikowany Trener (Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist – MASTER, egzaminator ECDL Core oraz egzaminator ECDL Advanced) z doskonałą znajomością produktów Microsoft Office (EXCEL, Word, PowerPoint, Access, Outlook), posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń, w tym szkoleń autorskich, profilowanych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta na wszystkich poziomach zaawansowania (od poziomu podstawowego do poziomu ekspert), w tym z obsługi aplikacji księgowych i rachunkowych.

Dla kogo?

Zestaw tematów wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy użytkowników aplikacji EXCEL oraz pracy księgowych a także świadomości i znajomości ich potrzeb związanych z wykonywaną pracą. W każdej jednak chwili może on zostać zmodyfikowany poprzez dostawanie go do realnych potrzeb i umiejętności docelowej grupy uczestników szkolenia.

liczba godzin/dni

16 h | 2 dni

cena

2 200,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 3 osób.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content