Mediacje sądowe

15h szkolenia / 2100zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie roli mediatora. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu mediacji zawodowych dotyczących mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych oraz dla nieletnich.

Program szkolenia

 • Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego:-Komunikacja interpersonalna.
  -Przebieg postępowania mediacyjnego.
  -Rola mediatora.
 • Negocjacje:-Elementy teorii negocjacji.
  -Podstawowe pojęcia negocjacyjne.
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:-Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Procedury mediacyjne:-Prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych.
 • Konstruowanie ugód:-Pojęcie ugody.
  -Elementy ugody.
  -Forma ugody.
  -Skutki ugody mediacyjnej.
 • Współpraca z sądami:-Dokumenty w obrocie mediator – strona, mediator – sąd.
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik uzyska praktyczne wskazówki dotyczące zasad postępowania mediacyjnego.

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę i umiejętności z obszaru mediacji i psychologii konfliktu.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności przeprowadzenia samodzielnie postępowania mediacyjnego.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na mediatorów, a także do kierowników, menadżerów i innych pracowników, których codzienna praca związana jest z prowadzeniem mediacji.

liczba godzin/dni

15h / 2 dni

cena

2 100,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego:

 

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Przebieg postępowania mediacyjnego.
 • Rola mediatora.

8:00 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10:15

0:15

3.

Negocjacje:

 

 • Elementy teorii negocjacji.
 • Podstawowe pojęcia negocjacyjne.

10:15 – 12:30

2:15

4.

Przerwa

12:30 – 13:00

0:30

5.

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 

 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

13:00 – 15:30

2:30

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Procedury mediacyjne:

 

 

 • Prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych.

8:00 – 9:30

1:30

2.

Konstruowanie ugód:

 

 • Pojęcie ugody.
 • Elementy ugody.
 • Forma ugody.
 • Skutki ugody mediacyjnej.

9:30 – 11:30

2:00

3.

Przerwa

11:30 – 12:00

0:30

4.

Współpraca z sądami:

 

 

 • Dokumenty w obrocie mediator – strona, mediator – sąd.

12:00 – 14:00

2:00

5.

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji.

14:00 – 16:00

2:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content