Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce

16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom aktualnej wiedzy dotyczącej odpowiedzialności majątkowej i porządkowej pracowników oraz członków zarządu spółek kapitałowych. Uczestnicy szkolenia będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce.

Program szkolenia

 • Rodzaje, zasady i przesłanki odpowiedzialności za szkodę.
 • Odpowiedzialność pracowników za szkodę materialną wyrządzona pracodawcy.
 • Odpowiedzialność pracowników:-ograniczenia odpowiedzialności w Kodeksie pracy,
  -odpowiedzialność w pełnej wysokości,
  -odpowiedzialność regresowa.
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcję członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie:-umowy o pracę,
  -umowy cywilnoprawnej,
  -kontraktu menadżerskiego,
  -powołania, na gruncie KP, KC, KSH, Ordynacji podatkowej.
 • Odpowiedzialność pracowników za szkodę w mieniu powierzonym.-Zakres odpowiedzialność za mienie powierzone.
  -Pracownicy ponoszący odpowiedzialność obligatoryjnie albo fakultatywnie.
 • Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia:-umowa o wspólnej odpowiedzialności
  -zgoda na obecność innych osób
  -zmiana składu pracowniczego
  -zakres odpowiedzialności
  -wypowiedzenie umowy,
  -odstąpienie od umowy przez pracodawcę,
  -inwentaryzacja
  -związanie umową w trakcie inwentaryzacji
  -żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji, nieprawidłowa piecza
  -niemożność stawiennictwa w czasie inwentaryzacji
  -udział byłego pracownika w inwentaryzacji
  -wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy
  –termin zakończenia inwentaryzacji,
  -zasady ustalania odpowiedzialności, odpowiedzialność indywidualna.
 • Odszkodowanie-zasady ustalenia wysokości i przesłanki obniżenia.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników. Zachowania podlegające karom porządkowym.-Katalog kar.
  -Zasady i tryb stosowania kar.
  -Sprzeciw, wniosek o uchylenie kary.
  -Zatarcie kary.

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą odpowiedzialności majątkowej 

i porządkowej pracowników oraz odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie zastosowania zasad odpowiedzialności pracowników oraz członków spółek kapitałowych w praktyce.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie określania rozmiaru szkody oraz identyfikacji osób odpowiedzialnych za szkodę, w tym wyliczania i nakładania kar porządkowych.

Dla kogo?

Pracownicy spółek odpowiedzialni za kwestie finansowe, główni księgowi, właściciele biur rachunkowych, osoby odpowiedzialne za majątek spółek, pracownicy w/w działów w spółkach.

liczba godzin/dni

16h / 4 dni

cena

2 200,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Rodzaje, zasady i przesłanki odpowiedzialności za szkodę – wybrane zagadnienia.

8:00 – 9.30

1:30

2.

Odpowiedzialność pracowników za szkodę materialną wyrządzona pracodawcy:

 

 • odpowiedzialność pracowników,
 • ograniczenia odpowiedzialności w Kodeksie pracy,
 • odpowiedzialność w pełnej wysokości,
 • odpowiedzialność regresowa.

9:30 – 12:30

3:00

3.

Przerwa

12:30 – 13:00

0:30

4.

Odpowiedzialność osób pełniących funkcję członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie:

 

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawnej,
 • kontraktu menadżerskiego,
 • powołania, na gruncie KP, KC, KSH,
 • ordynacji podatkowej.

13:00 – 16:00

3:00

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

5.

Zakres odpowiedzialność za mienie powierzone.

8:00 – 9:00

1:00

6.

Pracownicy ponoszący odpowiedzialność obligatoryjnie albo fakultatywnie.

9:00 – 10:00

1:00

7.

Przerwa

10:00 – 10:15

0:15

8.

Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia:

 

 • umowa o wspólnej odpowiedzialności,
 • inwentaryzacja,
 • zasady ustalania odpowiedzialności,
 • odpowiedzialność indywidualna.

10:15 – 12:15

2:00

9.

Odszkodowanie

 

 • zasady ustalenia wysokości i przesłanki obniżenia.

12:15 – 13:45

1:30

10.

Przerwa

13:45 – 14:15

0:30

11.

Odpowiedzialność porządkowa pracowników:

 

 • zachowania podlegające karom porządkowym,
 • katalog kar,
 • zasady i tryb stosowania kar,
 • sprzeciw, wniosek o uchylenie kary,
 • zatarcie kary.

14:15 – 16:00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content