Pneumatyka i Elektropneumatyka

24h szkolenia / 2500zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu podstaw pneumatyki i elektropneumatyki. Od przygotowania powietrza przez układy sterowania, seniorkę do układów wykonawczych. Skompresowana wiedza teoretyczna podana w przejrzysty sposób poparta wieloma eksperymentami  utrwalona w postaci wielu ćwiczeń praktycznych realizowanych przez kursanta na stanowiskach treningowych.

Program szkolenia

 • BHP podczas pracy ze sprężonym powietrzem.
 • Właściwości sprężonego powietrza, przygotowanie i dystrybucja.
 • Podstawowe zalety i wady układów pneumatycznych.
 • Elementarne przemiany gazowe oraz ich praktyczne znaczenie.
 • Straty ciśnienia w przewodach.
 • Sprężarki (podział, zasada działania, budowa, parametry eksploatacyjne).
 • Zbiorniki sprężonego powietrza (dobór, znaczenie, eksploatacja).
 • Sposoby osuszania sprężonego powietrza.
 • Przewody i ich dobór (podział, zastosowanie, wady i zalety).
 • Zespoły przygotowania sprężonego powietrza.
 • Symbole używane w schematach pneumatycznych wg PN-ISO 1219-1.
 • Zasady zapisu graficznego podzespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz elektrycznych.
 • Rysowanie schematów układów elektropneumatycznych.
 • Budowa i działanie pneumatycznych elementów automatyki.
 • Budowa i działanie prostych układów sterowania pneumatycznego.
 • Funkcje obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych.
 • Kombinacja pneumatycznego napędu i elektrycznego sterowania.
 • Budowa i działanie prostych układów sterowania.
 • Struktura i funkcje elektrycznych urządzeń przełączających i zaworów sterujących.
 • Wyspy zaworowe w układach pneumatyki.
 • Montaż i konserwacja elementów pneumatyki i sterowania.
 • Obsługa urządzeń pneumatycznych oraz systemowe poszukiwanie i wykrywanie usterek.
 • Omówienie normalizacji i przepisów dotyczących pneumatyki i elektropneumatyki.
 • Ćwiczenia praktyczne.

Efekty szkolenia

Po kursie zakończonym egzaminem kursant:

 • potrafi omówić własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
 • identyfikuje komponenty pneumatyczne pod względem ich budowy, przeznaczenia i działania,
 • czyta i interpretuje dokumentację pneumatyczną i elektropneumatyczną
 • projektuje proste układy pneumatycznie i elektropneumatyczne
 • montuje proste układów pneumatycznie i elektropneumatyczne
 • testuje poprawność montażu i poprawne działanie prostych układów pneumatycznych
 • identyfikuje usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego
 • potrafi zapewnić warunki ciągłej i niezawodnej pracy układów elektropneumatycznych.

Dla kogo?

Nauczyciele, instruktorzy zawodu, pracownicy utrzymania ruchu, uczniowie szkół zawodowych, studenci, osoby pragnące uzyskać dodatkowe kompetencje zawodowe. Wymagania wstępne – ogólna wiedza techniczna.

liczba godzin/dni

24 h / 3 dni

cena

2 500,00 zł

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla minimum 2 osób. 

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content