Praca zdalna pracowników administracji samorządowej.

3,5h szkolenia / 490zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zmian wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej. Uczestnicy szkolenia utrwalą  zdobytą wiedzę a także uzyskają informację na temat nowych możliwości wprowadzonych do polskiego ustawodawstwa.

Program szkolenia

 • Czym jest praca zdalna?
 • Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną i telepracą?
 • Czy pracownicy administracji samorządowej mogą zostać skierowani na wykonywanie pracy zdalnej?
 • Polecenie wykonywania pracy zdalnej – w jakiej formie i na jaki czas?
 • W jakim miejscu wykonywana jest praca zdalna?
 • Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w związku z epidemią?
 • Możliwości skierowania pracownika na urlop.
 • Jakie działania powinien podejmować pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2?
 • Czy pracodawca może samodzielnie kierować pracowników podejrzanych o zakażenie do miejsca odosobnienia?
 • Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych.
 • Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom?

Efekty szkolenia

Uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się w zakresie pracy zdalnej oraz związanych z nią pojęć oraz przepisów prawa. Wzrost kompetencji w obszarze bezpieczeństwa pracowników administracji samorządowej oraz świadomej ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Uczestnik rozumie znaczenie bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z praca zdalną. Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną  wiedzę  z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracowników, kierowników oraz osób zarządzających pracownikami w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

liczba godzin/dni

3,5h / 1 dzień

cena

490,00 zł

Harmonogram

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Praca zdalna:

 

 

 • Czym jest praca zdalna?
 • Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną
  i telepracą?
 • Czy pracownicy administracji samorządowej mogą zostać skierowani
  na wykonywanie pracy zdalnej?

9:00 – 10.00

1:00

2.

Przerwa

10:00 – 10:15

0:15

3.

Bezpieczeństwo pracy:

 

 

 • Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w związku z epidemią?
 • Możliwości skierowania pracownika na urlop.

10:30 – 11:30

1:00

4.

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej:

 

 

 • Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych.
 • Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom?

 

Pytania i odpowiedzi

11:30 – 12:30

1:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content