Prawna odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela.

4h szkolenia / 490zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu procedur i skutecznego przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowania. Dyrektorzy szkół będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obowiązków podczas zatrudniania nowej kadry w szkole. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą również praktyczną wiedzę z zakresu prawnej odpowiedzialności nauczycieli. Ponadto dowiedzą się także, jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą.

Program szkolenia

  • Prawna odpowiedzialność nauczyciela.
  • Mobbing, dyskryminacja, molestowanie:-Procedury i skuteczne przeciwdziałanie.
  • Zatrudnianie nowej kadry:-Obowiązki dyrektora szkoły w związku z zatrudnieniem nowego pracownika.
  • Dokumentacja:-Poprawne prowadzenie dokumentacji pracowniczej po przejęciu jej do szkoły.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa regulujących zatrudnianie nauczycieli oraz poprawnego prowadzenia dokumentacji pracowników szkół. Ponadto dowiedzą się jak przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do dyrektorów szkół i ich zastępców, a także osób prowadzących dokumentację pracowników szkoły.

liczba godzin/dni

4h / 1 dzień

cena

490,00 zł

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content