Prawo pracy dla menadżerów

14h szkolenia / 1600zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania ludźmi czy podejmowania decyzji kadrowych. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę dotyczącą rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

Program szkolenia

 • Pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku.
 • Kontrola trzeźwości pracowników (stanowisko UODO z czerwca 2019 roku – prewencyjne badania alkomatem są niezgodne z prawem).
 • Rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasady udzielania wolnego dnia; podjęcia „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.
 • Dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • Rekrutacja. Jakich pytań należy unikać podczas rekrutacji? O co może zapytać przyszły pracodawca i jakie dane ma obowiązek ujawnić aplikujący?
 • Brak dbałości o mienie i dobra pracodawcy.
 • Stosowanie kary porządkowych i finansowe zgodnych z przepisami prawa.
 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych).
 • Instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego.
 • Rozliczanie czasu pracy, ustalanie grafików i harmonogramów, godziny nadliczbowe, podróże służbowe.
 • Planowanie czasu pracy i czasu odpoczynku.
 • Premiowanie i nagradzanie pracowników zgodne z zasadą niedyskryminacji w zatrudnieniu.
 • Rozpoznawanie i zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy.
 • Konsekwencje w stosunku do pracownika za nagrywanie w miejscu pracy przełożonych.

Efekty szkolenia

Wiedza
Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy w odniesieniu do zarządzania zespołem (prawa i obowiązki obu stron – pracownika i pracodawcy). Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących prawa pracy oraz jego sprawnego wykorzystywania w praktyce.

Umiejętności
Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących prawa pracy. Poszerzenie zdolności komunikacji interpersonalnej poprzez uczestnictwo w warsztatach i pracy w grupach.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób zajmujących kierownicze stanowiska, pracowników działów kadr
i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa pracy, praw i obowiązków stron stosunku pracy: pracowników i pracodawców.

liczba godzin/dni

14 godzin/2 dni

cena

1 600,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku.

 

 • Kontrola trzeźwości pracowników (stanowisko UODO z czerwca 2019 roku – prewencyjne badania alkomatem są niezgodne z prawem).

8:00 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasady udzielania wolnego dnia; podjęcia „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.

 

 • Dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • Rekrutacja. Jakich pytań należy unikać podczas rekrutacji? O co może zapytać przyszły pracodawca i jakie dane ma obowiązek ujawnić aplikujący

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Brak dbałości o mienie i dobra pracodawcy.

 

 

 • Stosowanie kary porządkowych i finansowe zgodnych
  z przepisami prawa.

13:15 – 15.00

1:45

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Zasady udzielania urlopów pracowniczych (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych).

 

 

 • Instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego.

8:15 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Rozliczanie czasu pracy, ustalanie grafików
i harmonogramów, godziny nadliczbowe, podróże służbowe.

 

 

 • Planowanie czasu pracy i czasu odpoczynku.
 • Premiowanie i nagradzanie pracowników zgodne z zasadą niedyskryminacji w zatrudnieniu.

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Rozpoznawanie i zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy.

 

 

 • Konsekwencje w stosunku do pracownika za nagrywanie
  w miejscu pracy przełożonych.

13:15 – 15:00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content