RODO w jednostkach samorządu terytorialnego

14h szkolenia / 1600zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych a także wskazanie sposobu wdrożenia obowiązków wynikających z przepisów w jednostkach samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę dotycząca środków ochrony danych osobowych wymaganych przez RODO.

Program szkolenia

 • Źródła prawa-analiza reformy ochrony danych osobowych
  – podstawowe pojęcia i informacje
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przedsiębiorstw
 • Klauzule informacyjne RODO
 • Obowiązki informacyjne administratora danych
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników-kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Nadzór nad przestrzeganiem RODO i środki ochrony prawnej 
 • Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych i związana z tym odpowiedzialność

Efekty szkolenia

Wiedza:

Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów RODO w odniesieniu do funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz sprawnego wykorzystywania ich w praktyce.

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności stosowania w praktyce przepisów o ochronie danych osobowych w obrębie jednostki samorządu terytorialnego.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych.

liczba godzin/dni

14h / 2 dni

cena

1 600,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Źródła prawa

 

 

 • analiza reformy ochrony danych osobowych,
 • podstawowe pojęcia i informacje.

8:00 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

Klauzule informacyjne RODO.

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Obowiązki informacyjne administratora danych.

13:15 – 15.00

1:45

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

 

 • Kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy.

 


Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej.

8:15 – 10.00

2:00

2.

Przerwa

10:00 – 10.15

0:15

3.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Nadzór nad przestrzeganiem RODO i środki ochrony prawnej.

10:15 – 12.45

2:30

4.

Przerwa

12:45 – 13.15

0:30

5.

Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych i związana z tym odpowiedzialność.

13:15 – 15:00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content