Rozliczanie projektów unijnych

12h szkolenia / 1400zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia poznają główne etapy realizacji projektu unijnego i związane z nimi obowiązki beneficjenta publicznego oraz zasady kwalifikowalności wydatków projektu i zasady rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL2014.

Program szkolenia

 • Obowiązki beneficjenta związane z realizacją projektu:

-Jak przygotować instytucję do realizacji projektu ( pełnomocnictwa, obieg dokumentów, wyodrębniona księgowość, rachunek projektu, klasyfikacja wydatków, zmiany w budżecie jednostki, plan zamówień publicznych).
-Podział prac i obowiązków – zespół projektowy.

 • Budżet projektu:

-Koszty bezpośrednie.
-Koszty pośrednie.
-Zmiany w projekcie.

 • Zasady kwalifikowalnosci wydatków:

-Ramy czasowe i geograficzne kwalifikowalności.
-Zamówienia publiczne.
-Dokonywanie zakupów i płatności.
-Księgowanie wydatków i opis dokumentów księgowych.
-Rozliczanie projektu w kontekście ustawy o finansach publicznych.

 • Zatrudnianie personelu w projekcie:

-Formy zatrudnienia w projektach.
-Sposób dokumentowania wydatków związanych z zatrudnieniem w projektach.

 • Przygotowanie wniosku o płatność w systemie sl2014:

-Obsługa systemu SL2014 – omówienie poszczególnych modułów.
-Harmonogram płatności i wnioskowanie o kolejne transze dofinansowania.
-Zestawienie dokumentów i tabele finansowe we wniosku o płatność.
-Zasady dokumentowania wydatków różnego typu.
-Korekty, poprawy, wycofanie wniosku z systemu.

 • Monitorowanie postępu rzeczowego:

-Harmonogram realizacji projektu.
-Opis zadań i problemów.
-Realizacja wskaźników projektu.

 • Zamykanie projektu:

-Przygotowanie wniosku końcowego i rozliczenie końcowe.
-Reguła proporcjonalności.

 • Kontrola projektu:

-Jak się przygotować o kontroli.
-Najczęściej popełniane błędy związane z rozliczeniem projektu.

Efekty szkolenia

Uczestnik wie:

• jakie są etapy realizacji projektu,
• jakie obowiązki spoczywają na beneficjencie projektu na każdym z tych etapów,
• gdzie szukać przepisów i wytycznych regulujących kwestie rozliczania projektów.

Uczestnik potrafi:

• prawidłowo dokumentować poszczególne etapy realizacji projektu,
• sporządzić wniosek o płatność w systemie SL2014.

Uczestnik jest:

• przygotowany do prawidłowego rozliczenia projektu,
• świadomy zagrożeń i korzyści płynących z realizacji projektu.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności do:

 • osób zarządzających, koordynujących i rozliczających projekty unijne,
 • kierowników działów finansowo-księgowych,
 • członków zespołów projektowych.

liczba godzin/dni

12h / 2 dni

cena

1 400,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Obowiązki beneficjenta związane z realizacją projektu:

 

 • Jak przygotować instytucję do realizacji projektu (pełnomocnictwa, obieg dokumentów, wyodrębniona księgowość, rachunek projektu, klasyfikacja wydatków, zmiany w budżecie jednostki, plan zamówień publicznych).
 • Podział prac i obowiązków – zespół projektowy.

9:00 – 10:30

1:30

2.

Przerwa

10:30 – 10:45

0:15

3.

Budżet projektu:

 

 • Koszty bezpośrednie.
 • Koszty pośrednie.
 • Zmiany w projekcie.

 

Zasady kwalifikowalnosci wydatków:

 

 • Ramy czasowe i geograficzne kwalifikowalności.

10:45- 12:15

1:30

4.

Przerwa

12:15 – 12:30

0:15

5.

Zamówienia publiczne.

 

 • Dokonywanie zakupów i płatności.
 • Księgowanie wydatków i opis dokumentów księgowych.
 • Rozliczanie projektu w kontekście ustawy o finansach publicznych.

12:30 – 13:45

1:15

6.

Przerwa

13:45 – 14:00

0:15

7.

Zatrudnianie personelu w projekcie:

 

 • Formy zatrudnienia w projektach.
 • Sposób dokumentowania wydatków związanych z zatrudnieniem w projektach.

 

Pytania i odpowiedzi.

14:00 – 15:00

1:00

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie sl2014:

 

 • Obsługa systemu SL2014 – omówienie poszczególnych modułów.
 • Harmonogram płatności i wnioskowanie o kolejne transze dofinansowania.
 • Zestawienie dokumentów i tabele finansowe we wniosku o płatność.
 • Zasady dokumentowania wydatków różnego typu.
 • Korekty, poprawy, wycofanie wniosku z systemu.

9:00 – 10:30

1:30

2.

Przerwa

10:30 – 10:45

0:15

3.

Monitorowanie postępu rzeczowego:

 

 • Harmonogram realizacji projektu.
 • Opis zadań i problemów.
 • Realizacja wskaźników projektu.

10:45 – 12:15

1:30

4.

Przerwa

12:15 – 12:30

0:15

5.

Zamykanie projektu:

 

 • Przygotowanie wniosku końcowego i rozliczenie końcowe.
 • Reguła proporcjonalności.

12:30 – 13:45

1:15

6.

Przerwa

13:45 – 14:00

0:15

7.

Kontrola projektu:

 

 • Jak się przygotować o kontroli.
 • Najczęściej popełniane błędy związane z rozliczeniem projektu.

 

Pytania i odpowiedzi.

14:00 – 15:00

1:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 2 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content