Sukcesja przedsiębiorstw

16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości prawnej przedsiębiorców na temat sukcesji przedsiębiorstwa, tj. rozwiązań zabezpieczających biznes za życia przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci, konsekwencji śmierci oraz utraty płynności finansowej. Szkolenie ma także przygotować firmę do płynnego przejścia w ręce kolejnego pokolenia – sukcesorów. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim przedsiębiorcom (właścicielom firm, wspólnikom, zarządom spółek kapitałowych).
W ramach szkolenia uczestnik dowie się również, jak zabezpieczyć biznes w przypadku braku następców. Prowadzący omówi zagrożenia prowadzonego biznesu oraz zakres odpowiedzialności majątkiem prywatnym. Poruszone zostaną także kwestie związane z przekształceniem działalności gospodarczej, doborem odpowiedniej formy prawnej i regulacji spraw spadkowych. Temat zostanie omówiony także pod kątem zabezpieczeń finansowych potencjalnych spłat (spadkobierców, wychodzącego wspólnika).

Program szkolenia

 • Zagadnienia ogólne-pojęcie sukcesji przedsiębiorstwa,
  -dane statystyczne uzasadniające sukcesję.
 • Brak wdrożenia rozwiązań ochronnych i zagrożenia z nimi związane.
 • Dziedziczenie ustawowe – omówienie zasad:-spadek,
  -majątek i dziedziczenie – omówienie kodeksowych zasad dziedziczenia z wykorzystaniem grafiki,
  -przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
  -krąg spadkobierców ustawowych,
  -skutki dziedziczenia ustawowego.
 • Dziedziczenie testamentowe-testament – definicja,
  -zachowek,
  -konsekwencje finansowe dziedziczenia testamentowego.
 • Darowizna majątku za życia – plusy i minusy.
 • Zrzeczenie się dziedziczenia.
 • Zapis bankowy jako forma przekazania pieniędzy.
 • Formy prowadzonej działalności gospodarczej–zagrożenia i możliwości, najczęstsze błędy w umowach:
  -działalność wykonywana przez osobę fizyczną (JDG),
  -spółka cywilna (s.c.),
  -spółka jawna (s.j.),
  -spółka partnerska (sp.p.),
  -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),
  -spółka komandytowa (sp.k.).
 • Zmiana formy prawnej jako metoda na unieśmiertelnienie biznesu.
 • Rozwiązania finansowych w sukcesji i ich rola w życiu codziennym.
 • Przykłady firm w których zastosowano rozwiązania ochronne.

Efekty szkolenia

Wiedza
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę o formach prowadzonej działalności gospodarczej, Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę o regulacji dotyczących spraw spadkowych oraz instrumentach zabezpieczających przedsiębiorstwo.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie zwiększenia świadomości o sukcesji przedsiębiorstwa, przez co uczestnik może wdrożyć na poziomie swojego biznesu zabezpieczenia na wypadek śmierci oraz te, które zabezpieczą go jeszcze za życia. Pomogą w tym omawiane przypadki na tle innych przedsiębiorców oraz wiedza praktyczna.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób zajmujących kierownicze stanowiska etc.

liczba godzin/dni

16 godzin/2 dni

cena

2 200,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Zagadnienia ogólne.

 

 • Pojęcie sukcesji przedsiębiorstwa, dane statystyczne uzasadniające sukcesję

8:00 – 9.00

1:00

2.

Brak wdrożenia rozwiązań ochronnych, zagrożenia z nimi związane.

9:00 – 10.30

1:30

3.

Przerwa kawowa

10:30 – 10.45

0:15

4.

Dziedziczenie ustawowe omówienie zasad.

10:45 – 12.15

0:15

5.

Przerwa

12:15 – 12.45

0:30

6.

Dziedziczenie testamentowe, omówienie.

12:45 – 14.15

1:30

7.

Przerwa kawowa

14:15 – 14.30

0:15

8.

Darowizna majątku za życia plusy i minusy.

14:30 – 16.00

1:30

9.

Zrzeczenie się dziedziczenia.

16:00 – 17.00

1:00

10.

Zapis bankowy jako forma przekazania pieniędzy.

08:00 – 09.00

1:00

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Formy prowadzonej działalności gospodarczej:

 

 • Zagrożenia i możliwości najczęstsze błędy w umowach

09:00 – 11.00

2:00

2.

Przerwa

11:00 – 11.30

0:30

3.

Zmiana formy prawnej jako metoda na unieśmiertelnienie biznesu.

11:30 – 13.00

1:30

4.

Rozwiązania finansowych w sukcesji i ich rola w życiu codziennym.

13:00 – 14.00

1:00

5.

Przykłady firm w których zastosowano
rozwiązania ochronne.

14:15 – 16.00

1:45

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content