Ulga podatkowa B+R

18h szkolenia / 2400zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom tematyki Badania + Rozwój jako najbardziej skutecznej i dopuszczalnej formy możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość dokonania innowacji w swoich firmach, korzystając dodatkowo z dopuszczalnej prawnie podatkowej formy ograniczenia zapłaty podatku.

Program szkolenia

  • Badania plus rozwój – definicje, podstawy prawne i ogólna charakterystyka.
  • Działalność badawczo rozwojowa a ulga podatkowa – cechy i instrumenty.
  • Kategorie kosztów kwalifikowanych do ulgi podatkowej.
  • Zatrudnienie osób do wykonywania prac B+R.
  • Usługi zewnętrzne jako integralny element B+R.
  • Wykorzystanie środków trwałych.
  • Jak skorzystać z ulgi podatkowej.
  • Sposoby ewidencjonowania i kwalifikowanie projektów badawczo – rozwojowych.
  • Ryzyko kontroli i kwestionowania obszaru b+r przez organy podatkowe.

Efekty szkolenia

Tematyka Badania + Rozwój  nabrała cech atrakcyjnej formy wykorzystania instrumentów prawnych do obniżenia należności podatkowych po jej nowelizacji. Projekt rządu zakłada nacisk na innowacje technologiczne, rekompensując przedsiębiorcom ten kierunek rozwoju ulgą podatkową. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do wdrożenia innowacji technologicznej w swojej firmie pod kątem wymiernych korzyści podatkowych.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy – bez względu na formę opodatkowania w podatkach dochodowych.

liczba godzin/dni

18h / 3 dni

cena

2 400,00 zł

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content