Umowy handlowe

16h szkolenia / 2200zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom zasad tworzenia umów w zależności od kontrahenta. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę dotyczącą obowiązkowych elementów umowy oraz dowiedzą się w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swoje interesy aby skutecznie dochodzić praw w przypadku wystąpienia sporów sądowych.

Program szkolenia

 • Podmioty zdolne do zawierania umów (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną). Sposób reprezentacji podmiotów przy zawieraniu umów:-Właściwe wskazanie reprezentacji w umowie.
  -Sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych.
  -Pełnomocnictwo i prokura.
  -W jaki sposób czytać wpisy z CEIDG i KRS oraz innych dokumentów rejestracyjnych firmy.
  -Konstrukcja falsus procurator – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.
 • Umowy cywilnoprawne:-Zapoznanie się z pojęciami używanymi w treści umów.
  -Umowa zgodnym oświadczeniem woli stron.
  -Moment zawarcia umowy.
  -Pojęcie oświadczenia woli.
  -Wady oświadczenia woli oraz ich skutki.
  -Oferta i jej przyjęcie.
 • Zasada swobody umów i jej praktyczne znaczenie:-Charakterystyka poszczególnych form umów (ustna, pisemna, akt notarialny, umowy zawierane na odległość, umowy adhezyjne).
 • Źródła wadliwości umów i ich skutki.
 • Odstąpienie od umowy, sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umowy:-W jaki sposób skutecznie odstąpić od umowy.
  -Charakterystyka rozwiązania i wypowiedzenia umów oraz możliwe konsekwencje.
 • Sposoby zabezpieczenia umów:-Weksel.
  -Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
  -Poręczenie.
  -Poddanie się egzekucji.
  -Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
  -Hipoteka i zastaw.
 • Specyfika dochodzenia roszczeń, przedawnienie roszczeń:-Postępowanie przedsądowe.
  -Rodzaje postępowań sądowych.
  -Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
  -Terminy przedawnienia roszczeń.
 • Część praktyczna – rozwiązywanie kazusów.
 • Charakterystyka obowiązkowych elementów w kontekście poszczególnych rodzajów umów:-umowa zlecenia,
  -umowa o dzieło,
  -umowa sprzedaży,
  -umowy ramowe,
  -umowa przedwstępna,
  -umowa na wyłączność,
  -umowa o świadczenie usług.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna podstawowe konstrukcje prawne dotyczące zawierania umów. Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu tworzenia umów, prawidłowej konstrukcji umowy handlowej przez co będzie mógł wdrożyć rozwiązania dotyczące umów handlowych na poziomie swojego biznesu.

Dla kogo?

Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów: kierownicy, menadżerowie, przedsiębiorcy, urzędnicy. Osoby zainteresowane umowami w obrocie gospodarczym.

liczba godzin/dni

16 godzin/2 dni

cena

2 200,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Podmioty zdolne do zawierania umów (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną).

 

 • Sposób reprezentacji podmiotów przy zawieraniu umów.
 • Właściwe wskazanie reprezentacji w umowie, sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych.
 • Pełnomocnictwo i prokura.
 • W jaki sposób czytać wpisy z CEIDG i KRS oraz innych dokumentów rejestracyjnych firmy.
 • Konstrukcja falsus procurator – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

8:00 – 10.30

2:30

2.

Przerwa

10:30 – 11.00

0:30

3.

Umowy cywilnoprawne

 

 • Zapoznanie się z pojęciami używanymi w treści umów.
 • Umowa zgodnym oświadczeniem woli stron.
 • Moment zawarcia umowy.
 • Pojęcie oświadczenia woli.
 • Wady oświadczenia woli oraz ich skutki.
 • Oferta i jej przyjęcie.

 

Zasada swobody umów i jej praktyczne znaczenie

 

 • Charakterystyka poszczególnych form umów (ustna, pisemna, akt notarialny, umowy zawierane na odległość, umowy adhezyjne).

11:00 – 13.30

2:30

4.

Przerwa

13:30 – 14.00

0:30

5.

Źródła wadliwości umów i ich skutki.

14:00 – 16.00

2:30

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Odstąpienie od umowy, sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umowy

 

 

 • W jaki sposób skutecznie odstąpić od umowy.
 • Charakterystyka rozwiązania i wypowiedzenia umów oraz możliwe konsekwencje.

 

Sposoby zabezpieczenia umów

 

 

 • Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
 • Poręczenie.
 • Poddanie się egzekucji.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Hipoteka i zastaw.

8:00 – 10.30

2:30

2.

Przerwa

10:30 – 11.00

0:30

3.

Specyfika dochodzenia roszczeń, przedawnienie roszczeń

 

 

 • Postępowanie przedsądowe.
 • Rodzaje postępowań sądowych.
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
 • Terminy przedawnienia roszczeń.

11:00 – 13.30

2:30

4.

Przerwa

13:30 – 14.00

0:30

5.

Część praktyczna – rozwiązywanie kazusów

 

 

Charakterystyka obowiązkowych elementów w kontekście poszczególnych rodzajów umów:

 

 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • umowa sprzedaży,
 • umowy ramowe,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa na wyłączność,
 • umowa o świadczenie usług.

14:00 – 16.00

2:00

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content