Umowy w systemie zamówień publicznych

11h szkolenia / 1400zł netto zapisz się!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom najbardziej aktualnej, kompleksowej wiedzy z zakresu zamówień publicznych w kontekście konstrukcji umów oraz zmian związanych ze znowelizowanymi przepisami. Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z wprowadzonymi zmianami przepisów oraz ich skutkami. Szkolenie nastawione będzie przede wszystkim umiejętność prawidłowego tworzenia umów w procedurze zamówień publicznych.

Program szkolenia

 • Zagadnienia wstępne:-Aktualny stan prawny.
  -Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Umowy w systemie zamówień publicznych:-Reprezentacja stron.
  -Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
  -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
  -Termin zawarcia umowy.
 • Formy umów w systemie zamówień publicznych.
 • Zasady konstruowania umów:-Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy.
  -Kształtowanie zapisów dotyczących wynagrodzenia wykonawcy.
  -Rękojmia i gwarancja.
 • Umowy z wykonawcami składającymi wspólną ofertę.
 • Nieważność umowy o zamówienie publiczne.
 • Zmiana umowy:-Charakterystyka zmian istotnych i nieistotnych.
 • Elektronizacja i nowe rozwiązania ustawy pzp.
 • Część praktyczna – konstruowanie umowy.

Efekty szkolenia

Wiedza
Uczestnik szkolenia nabędzie najbardziej aktualną wiedzę z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą konstrukcji umowy w systemie zamówień publicznych w oparciu
o aktualne przepisy prawa.

Umiejętności
Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie zwiększenia świadomości o procesie zamówień publicznych, przez co będzie mógł wdrożyć rozwiązania dotyczące zamówień publicznych na poziomie swojego biznesu.

Dla kogo?

Pracownicy odpowiedzialni za realizację zamówień publicznych w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz wszystkie osoby zainteresowane aktualizacją wiedzy w zakresu zamówień publicznych.

liczba godzin/dni

11 godzin/2 dni

cena

1 400,00 zł

Harmonogram - dzień 1

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Zagadnienia wstępne

9:00 – 9.30

0:30

3.

Przerwa

11:00 – 11.30

0:30

4.

Formy umów w systemie zamówień publicznych

11:30 – 12.30

1:00

5.

Zasady konstruowania umów

12:30 – 14.00

1:30

Harmonogram - dzień 2

Lp.

Przedmiot / Temat zajęć

Czas trwania

Liczba godzin

1.

Umowy z wykonawcami składającymi wspólną ofertę.

09:00 – 10.00

1:00

2.

Nieważność umowy o zamówienie publiczne.

10:00 – 11.00

1:00

3.

Zmiana umowy.

11:00 – 12.00

1:00

4.

Elektronizacja i nowe rozwiązania ustawy PZP.

12:30 – 13.30

1:00

5.

Część praktyczna – konstrukcja umowy.

13:30 – 15.00

1:30

Szkolenie jest przeprowadzane dla minimum 3 uczestników.

Zapisz się!

Wyrażam zgodę na:


Skip to content